EDB Postgres – subskrypcje, wdrożenia, wsparcie | Linux Polska

O EDB

EDB jest wiodącym dostawcą rozwiązań opartych o PostgreSQL, które pozwalają przedsiębiorstwom zmniejszyć ich zależność od kosztownych rozwiązań komercyjnych oraz wydatki na bazy danych o 80%. Dzięki wysokiej wydajności, ulepszeniom bezpieczeństwa w PostgreSQL, zaawansowanym narzędziom do zarządzania dla wdrożeń globalnych oraz zgodności z bazą danych Oracle, oprogramowanie EDB Postgres jest coraz częstszym wyborem. Obecnie, rozwiązania EDB wykorzystuje już ponad 1500 klientów na całym świecie, jednocześnie korzystając ze szkoleń i usług profesjonalnych, pomocnych w integracji PostgreSQL z istniejącą infrastrukturą danych.

EDB - subskrypcje, usługi, szkolenia

Obszary wsparcia Linux Polska

OPROGRAMOWANIE

POSTGRESQL

EDB POSTGRES
EXTENDED SERVER

EDB POSTGRES
ADVANCED SERVER

Narzędzia open source
Narzędzia EDB Postgres

WSPARCIE EDB

Wsparcie techniczne

SLA 24/7

Portal wsparcia

USŁUGI LINUX POLSKA

Projekt architektury
Wdrożenie
Wsparcie techniczne w utrzymaniu usług
Konsultacje
Szkolenia

EDB – poznaj komponenty rozwiązań

Baza danych EDB Advanced Server (EPAS) została stworzona w oparciu o specjalnie skonfigurowaną i skompilowaną bazę PostgreSQL. Dzięki temu EPAS posiada zalety PostgreSQL, a jednocześnie wyróżniają ją cechy szczególne, takie jak: zgodność z bazą danych Oracle, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności klasy enterprise oraz profesjonalne wsparcie 24/7. Dzięki temu jest jeszcze lepiej przystosowana do pracy przy dużych obciążeniach w środowiskach produkcyjnych.

EDB Postgres Advanced Server to wysoce skalowalne, wydajne, niezawodne, stabilne i dostępne rozwiązanie. Dające większą elastyczność niż Oracle, a także nieograniczone możliwości rozwoju i optymalizacji infrastruktury IT. Dzięki temu może jeszcze lepiej spełniać wymagania współczesnego biznesu.

Co więcej, baza danych EDB Postgres Advanced Server jest również atrakcyjna cenowo w porównaniu do innych systemów DBMS, dzięki zaletom pozwalającym na znaczne obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury. Są to m.in.:

 • korzystna polityka cenowa i zasady odnawiania subskrypcji (również dla środowisk wirtualnych);
 • model subskrypcji zastępujący tradycyjną licencję;
 • zerowe koszty licencji.
 • EDB Postgres Advanced Server to rozwiązanie kompatybilne z językiem zapytań PL/SQL stosowanym w rozwiązaniach zamkniętych (m.in. Oracle). Dlatego umożliwia uruchamianie aplikacji napisanych dla tego środowiska. To minimalizuje ryzyko problemów technicznych, integracyjnych i kompetencyjnych.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta

EDB Postgres for Kubernetes (dawniej pod nazwą Cloud Native PostgreSQL) to rozwiązanie oparte na otwartoźródłowym operatorze CloudNativePG, zaprojektowane, rozwijane i wspierane przez firmę EDB. Obejmuje pełen cykl życia wysoko dostępnych klastrów baz danych Postgres z architekturą primary/standby, korzystając z natywnej replikacji strumieniowej. Kubernetes jest popularnym systemem do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi, a dodanie wsparcia dla PostgreSQL przez EDB pozwala na łatwe integrowanie tej bazy danych z aplikacjami działającymi w kontenerach. EDB Postgres for Kubernetes umożliwia wdrażanie i zarządzanie bazami danych PostgreSQL w środowisku Kubernetes, zapewniają dodatkową wartość, taką jak kompatybilność z Oracle oraz wsparcie dla IBM Power i OpenShift. Rozwiązanie to jest zintegrowane z platformą EDB, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do dodatkowych narzędzi i funkcji wspierających PostgreSQL stworzonych przez EDB.

Dzięki EDB Postgres for Kubernetes, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania bazą danych, takich jak monitorowanie, backup i odtwarzanie, auto-scaling oraz wysoka dostępność.

EDB Postgres for Kubernetes ułatwia wdrażanie skalowalnych i bezpiecznych baz danych PostgreSQL w środowiskach korporacyjnych, przy minimalizując zadania związane z konfiguracją i utrzymaniem infrastruktury bazodanowej.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta

EDB Postgres AI Cloud (dawniej pod nazwą EDB BigAnimal) to zarządzana platforma bazodanowa w chmurze. Oferuje ona funkcjonalności PostgreSQL w połączeniu z rozszerzeniami i profesjonalnym wsparciem, ułatwiając konfigurację, skalowanie, zarządzanie i optymalizację baz danych w środowiskach chmurowych. BigAnimal jest dostosowane do pracy na różnych infrastrukturach chmurowych, co daje elastyczność w wyborze dostawcy usług.

Kluczowym celem EDB Postgres AI Cloud jest zapewnienie wydajności, bezpieczeństwa i łatwości w zarządzaniu, które są wymagane w krytycznych aplikacjach korporacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu zalet otwartoźródłowego PostgreSQL.

EDB Postgres Distributed (PGD) to zaawansowana implementacja??? Postgresa, która umożliwia tworzenie wysokowydajnych i dostępnych klastrów baz danych. PGD korzysta z replikacji multi-master, co oznacza, że wiele węzłów może jednocześnie pełnić funkcję mistrza, synchronizując dane dwukierunkowo. Taka architektura nie tylko zwiększa wydajność, ale również znacząco poprawia dostępność systemu, umożliwiając działanie nawet przy awarii jednego z węzłów.

Kluczowe cechy EDB Postgres Distributed obejmują:

 • Replikacja multi-master i dystrybucja danych: PGD oferuje zaawansowane zarządzanie konfliktami i ochronę przed utratą danych, zapewniając przepustowość do 5 razy szybszą w porównaniu do natywnej replikacji logicznej.
 • Wysoka dostępność: System umożliwia tworzenie rozproszonych klastrów Postgres, które mogą osiągać dostępność na poziomie pięciu dziewiątek (99,999%).
 • Automatyczny failover: Architektura PGD zapewnia wysoką odporność i automatyczne przełączanie między lokalizacjami i regionami w przypadku awarii, minimalizując czas przestoju.
 • Geograficzna dystrybucja obciążenia: opcja ta redukuje opóźnienia przez lokalne dostosowanie dostępu do danych, co jest również korzystne z punktu widzenia wymagań dotyczących lokalizacji danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Kompatybilność i elastyczność: PGD wspiera różne wersje PostgreSQL i EDB Postgres Advanced Server, co zapewnia użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu systemu do własnych potrzeb.
 • Kompatybilność i elastyczność: PGD wspiera różne wersje PostgreSQL i EDB Postgres Advanced Server, co zapewnia użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu systemu do własnych potrzeb.
 • Aktywna-replikacja-aktywna: Jest to unikalna funkcja dostępna na rynku, która pozwala na korzystanie z replikacji aktywnej w środowiskach hybrydowych, wspierając rozwój przedsiębiorstwa.

EDB Postgres Distributed jest więc idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które potrzebują niezawodnej, skalowalnej i bezpiecznej bazy danych, zdolnej do obsługi dużych, rozproszonych środowisk IT.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta

CloudNativePG to operator Kubernetes służący do zarządzania cyklem życia klastrów PostgreSQL, zapewniając wysoką dostępność i efektywność. Umożliwia tworzenie klastrów o architekturze główny / awaryjny (primary / failover), korzystając z natywnej replikacji strumieniowej PostgreSQL. Dzięki pełnej integracji z Kubernetes, CloudNativePG automatyzuje wiele procesów związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i skalowaniem baz danych w środowiskach kontenerowych, co obejmuje automatyczny failover w przypadku awarii.

Jednym z głównych atutów CloudNativePG jest zapewnienie trwałości danych bez polegania na zestawach stanów. Operator wykorzystuje dedykowane metody zarządzania trwałymi żądaniami woluminów, gdzie przechowywane są dane PGDATA, co zapewnia lepszą kontrolę nad przechowywaniem danych. Ponadto, system jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie; obsługuje szyfrowanie TLS oraz umożliwia dostarczanie własnych certyfikatów i implementację autoryzacji klienta TLS dla PostgreSQL.

CloudNativePG charakteryzuje się również wysoką elastycznością architektoniczną, umożliwiając rozszerzenie konfiguracji o dodatkowe elementy takie jak PgBouncer dla zarządzania połączeniami czy budowę rozproszonych klastrów replikacyjnych, co zwiększa odporność systemu na awarie. Wsparcie dla ciągłego tworzenia kopii zapasowych oraz możliwości przywracania do określonego punktu w czasie (point-in-time recovery) znacząco podnoszą bezpieczeństwo i niezawodność zarządzanych baz danych.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta

Wraz z subskrypcjami EDB Community 360 Plan, EDB Standard Plan i EDB Enterprise Plan otrzymujesz profesjonalne wsparcie w instalacji, konfiguracji, aktualizacji i codziennej eksploatacji dla szeregu narzędzi open source, m.in.: Barman, PgAdmin, PgBouncer, PgBackRest i wielu innych.

Wraz z subskrypcją EDB Standard Plan i EDB Enterprise Plan otrzymujesz dostęp do autorskich narzędzi EDB do zarządzania, integracji i migracji, wraz z profesjonalnym wsparciem, m.in.:

 • EDB Postgres Enterprise Manager (PEM) – oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiające zaawansowane zarządzanie i monitorowanie wielu serwerów z bazami PostgreSQL i EDB Advanced Server (EAS).
 • EDB Failover Manager (EFM) – oprogramowanie umożliwiające zestawianie, monitorowanie i kontrolowanie klastra HA (High Availability).
 • Replication Server – oprogramowanie umożliwiające replikację:
  – Oracle – PostgreSQL w obie strony;
  – MsSQL – PostgreSQL w obie strony;<
  – Master – Master dla bazy danych PostgreSQL.
 • Data Adapters – adaptery do bazy danych PostgreSQL i EAS umożliwiające wymianę informacji z bazami danych: HDFS (Hadoop), MongoDB, MySQL.
 • Migration Toolkit – zestaw narzędzi ułatwiający migrację z baz danych: Oracle, MsSQL Server, MySQL, Sybase do baz PostgreSQL lub EAS.
 • Migration Portal – portal pozwalający ocenić nakład pracy potrzebny do migracji, dostępny z poziomu przeglądarki.

Zobacz pełną listę narzędzi EDB:

Transparent Data Encryption (TDE) to opcjonalna funkcja obsługiwana przez EDB Postgres Advanced Server i EDB Postgres Extended Server od wersji 15. Szyfruje dowolne dane użytkownika przechowywane w systemie bazodanowym. Co ważne, ta operacja jest transparentna dla użytkownika. Oznacza to, że nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach ani istniejących politykach dostępu.

Co jest szyfrowane przez TDE?

 • TDE szyfruje pliki leżące u podstaw tabel, sekwencji, indeksów (w tym tabel TOAST) oraz katalogów systemowych, włączając wszystkie widoki. Pliki te nazywane są plikami danych.
 • Szyfrowane są również dzienniki zapisu (WAL) oraz różne pliki tymczasowe używane podczas przetwarzania zapytań i działania systemu bazodanowego.
 • Warto zauważyć, że niektóre elementy, takie jak metadane wewnętrzne systemu bazodanowego (np. status transakcji), struktura katalogów plików, czy dane w tabelach obcych nie są szyfrowane przez TDE/nie są objęte szyfrowaniem TDE.

Jak TDE wpływa na wydajność EPAS?

 • Wydajność Transparent Data Encryption (TDE) jest niewielka. Więcej informacji na temat wpływu tej funkcji na EDB Postgres Advanced Server 15 znajdziesz www.enterprisedb.com.

Jak działa TDE?

 • TDE zapobiega nieautoryzowanemu odczytowi danych w plikach systemu operacyjnego na serwerze bazodanowym i w kopii zapasowej.
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie danych jest zarządzane przez bazę danych i nie wymaga zmian w aplikacjach ani aktualizacji sterowników klienta.
 • EDB Postgres Advanced Server i EDB Postgres Extended Server udostępniają punkty zaczepienia do zarządzania kluczami, które są zewnętrzne wobec bazy danych. Pozwalają one na proste szyfrowanie i deszyfrowanie za pomocą hasła lub integrację z rozwiązaniami zarządzania kluczami przedsiębiorstwa.

Algorytmy szyfrowania

 • Od wersji 16 EDB TDE wprowadza opcję wyboru między algorytmami szyfrowania AES-128 a AES-256 podczas inicjalizacji klastra Postgres. Wybór zależy od równowagi między wydajnością a wymaganiami bezpieczeństwa. AES-128 jest zalecany w środowiskach, gdzie efektywność wydajności i niższe zużycie energii są kluczowe.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji producenta

EDB Postgres Extended Server to dystrybucja serwera baz danych PostgreSQL, zbudowana na bazie open source i społecznościowej wersji PostgreSQL. Jest w pełni kompatybilna z PostgreSQL, dzięki czemu aplikacje napisane i przetestowane pod kątem PostgreSQL, zachowają się tak samo w przypadku EDB Postgres Extended Server.

Oto kilka kluczowych informacji na temat EDB Postgres Extended Server:

Dostępne rozszerzenia dla PostgreSQL:

 • EDB Postgres Extended Server dodaje ograniczoną liczbę funkcji, które nie mogą być zaimplementowane jako rozszerzenia. Przykłady to Transparent Data Encryption (TDE) (wymaga wersji 15) oraz zoptymalizacja replikacji używana przez EDB Postgres Distributed.
 • W innych aspektach EDB Postgres Extended Server zachowuje zgodność z oryginalnym PostgreSQL.

Dodatkowe funkcje oferowane EDB Postgres Extended Server:

 • Transparent Data Encryption (TDE): funkcja szyfrowania danych, która chroni dane użytkownika przechowywane w bazie danych. Jest to operacja transparentna dla użytkownika i nie wymaga zmian w aplikacjach.
 • SQL superset – opcjonalne rozszerzenie SQL względem wersji społecznościowej PostgreSQL.
 • Opóźnienia w zapisie dziennika transakcji (WAL) pozwalające uniknąć zalewania dziennika transakcji.
 • Dodatkowe opcje śledzenia i diagnostyki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
EDB Postgres Extended Server oraz w dokumentacji producenta

EDB – warianty subskrypcji

EDB Community 360 PlanEDB Standard PlanEDB Enterprise Plan
dla organizacji, które potrzebują wsparcia do PostgreSQLdla organizacji, które potrzebują całodobowego wsparcia i dodatkowych narzędziw przypadku aplikacji wymagających zgodności z Oracle, wzmocnionych zabezpieczeń i zaawansowanych funkcji enterprise
open source PostgreSQLopen source PostgreSQLEDB Postgres Advanced Server
wsparcie techniczne od EDB *wsparcie techniczne od EDB *wsparcie techniczne od EDB *
CloudNativePGCloudNativePGCloudNativePG
narzędzia open source **narzędzia open source **narzędzia open source **
EDB Postgres Extended ServerEDB Postgres Extended Server
EDB Postgres for KubernetesEDB Postgres for Kubernetes
narzędzia EDB ***narzędzia EDB ***
Transparent Data Encryption (TDE)Transparent Data Encryption (TDE)
kompatybilność z Oracle

* Warianty wsparcia technicznego od EDB

** Lista wspieranych narzędzi open source wspieranych w ramach subskrypcji

*** Lista dodatkowych narzędzi EDB dostępnych w ramach subskrypcji

PostgreSQLEDB Postgres Extended ServerEDB Postgres Advanced ServerEDB Postgres Advanced Server + Distributed High AvailabilityEDB Postgres Extended Server + Distributed High Availability
≈ $0.0856 / vCPU / h
≈ $62.49 / vCPU / m-c
≈ $0.1655 / vCPU / h
≈ $120.82 / vCPU / m-c
≈ $0.2568 / vCPU / h
≈ $187.46 / vCPU / m-c
≈ $0.3424 / vCPU / h
≈ $249.95 / vCPU / m-c
≈ $0.2511 / vCPU / h
≈ $183.30 / vCPU / m-c
w pełni zarządzana usługaw pełni zarządzana usługaw pełni zarządzana usługaw pełni zarządzana usługaw pełni zarządzana usługa
wsparcie techniczne 24/7 od EDB **wsparcie techniczne 24/7 od EDB **wsparcie techniczne 24/7 od EDB **wsparcie techniczne 24/7 od EDB **wsparcie techniczne 24/7 od EDB **
dostępne na platformach Microsoft Azure, AWS i Google Clouddostępne na platformach Microsoft Azure, AWS i Google Clouddostępne na platformach Microsoft Azure, AWS i Google Clouddostępne na platformach Microsoft Azure, AWS i Google Clouddostępne na platformach Microsoft Azure, AWS i Google Cloud
dostępne poprzez konto w chmurze lub konto EDB Postgres AI Cloud Service
$1 / jednostka infrastruktury / h *
dostępne poprzez konto w chmurze lub konto EDB Postgres AI Cloud Service
$1 / jednostka infrastruktury / h *
dostępne poprzez konto w chmurze lub konto EDB Postgres AI Cloud Service
$1 / jednostka infrastruktury / h *
dostępne poprzez konto w chmurze lub konto EDB Postgres AI Cloud Service
$1 / jednostka infrastruktury / h *
dostępne poprzez konto w chmurze lub konto EDB Postgres AI Cloud Service
$1 / jednostka infrastruktury / h *
open source PostgreSQLopen source PostgreSQLopen source PostgreSQLopen source PostgreSQLopen source PostgreSQL
automatyczne kopie zapasowe i opcje wysokiej dostępności (HA)automatyczne kopie zapasoweautomatyczne kopie zapasowe i opcje wysokiej dostępności (HA)automatyczne kopie zapasowe, Distributed High Availability obsługiwana przez EDB Postgres Distributedautomatyczne kopie zapasowe, Distributed High Availability obsługiwana przez EDB Postgres Distributed
narzędzia open source ***narzędzia open source ***narzędzia open source ***narzędzia open source ***narzędzia open source ***
narzędzia EDB ****narzędzia EDB ****narzędzia EDB ****narzędzia EDB ****
rozszerzenia EDB Postgresrozszerzenia EDB Postgresrozszerzenia EDB Postgresrozszerzenia EDB Postgres

* Jednostka infrastruktury obejmuje instancje, pamięć masową, IOP itp.

** Warianty wsparcia technicznego od EDB

*** Lista wspieranych narzędzi open source wspieranych w ramach subskrypcji

**** Lista dodatkowych narzędzi EDB dostępnych w ramach subskrypcji

Usługi i szkolenia Linux Polska

Usługi profesjonalne do open source PostgreSQL i EDB Postgres Advanced Server od certyfikowanych ekspertów Linux Polska. Sprawdź usługi

Jesteśmy autoryzowanym partnerem szkoleniowym firmy EDB (EnterpriseDB) – EnterpriseDB Certified Training Partner. Nasz zespół doświadczonych, certyfikowanych trenerów prowadzi szkolenia z EDB Postgres Advanced Server i PostgreSQL. Sprawdź szkolenia

usługi Zarządzania Aktualnością Oprogramowania

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

Jestem zainteresowany/a subskrypcją:

  FAQ

  JAK SĄ LICENCJONOWANE PRODUKTY EDB?

  Produkty EDB (EnterpriseDB) są licencjonowane w ramach rocznych subskrypcji. Zakup subskrypcji na inny okres czasowy wymaga indywidualnych ustaleń i potwierdzenia ze strony producenta. Do określenia, jaka ilość subskrypcji może być zainstalowana i obsługiwana w określonym środowisku, wykorzystywana jest jednostka uniCore. Minimalny zakup startowy dla każdego środowiska to 8 uniCore. W przypadku chęci zakupu mniejszej ilości wymagany jest zakup subskrypcji 3-letniej. Stosujemy ją do wyliczania licencji dla:
  ◦ rdzeni w serwerze fizycznym;
  ◦ rdzeni w maszynie wirtualnej;
  ◦ rdzeni w chmurze prywatnej;
  ◦ wirtualnych CPU w chmurze publicznej;

  JAK OBLICZYĆ LICZBĘ POTRZEBNYCH LICENCJI?

  Zobacz przykłady:
  Środowisko fizyczne
  W tym przypadku należy obliczyć liczbę rdzeni fizycznych, na których oprogramowanie ma być zainstalowane i uruchomione. Jeżeli chcesz zainstalować oprogramowanie na 2 maszynach, które łącznie zawierają po 8 rdzeni każda- powinieneś kupić 16 uniCore.

  Środowisko wirtualne
  Kiedy znana jest liczba rdzeni fizycznych oraz rdzeni wirtualnych przydzielonych do maszyn np. gdy mamy serwer z 4 rdzeniami fizycznymi i dwoma maszynami wirtualnymi a każda używa po 2 rdzenie wirtualne, wybieramy mniejszą wartość- 4 rdzeni wirtualnych (4 uniCore).

  Chmura prywatna
  Nie jest znana liczba serwerów i rdzeni fizycznych, w tym wypadku obliczamy liczbę rdzeni wirtualnych, w których uruchomiona jest baza danych.

  Środowisko wirtualne
  Kiedy znana jest liczba rdzeni fizycznych oraz rdzeni wirtualnych przydzielonych do maszyn np. gdy mamy serwer z 4 rdzeniami fizycznymi i dwoma maszynami wirtualnymi a każda używa po 2 rdzenie wirtualne, wybieramy mniejszą wartość- 4 rdzeni wirtualnych (4 uniCore).

  Chmura publiczna
  Brak rdzeni fizycznych, znane są rdzenie wirtualne. Należy wybrać typ VM jakiego chcemy użyć, a następnie na podstawie specyfikacji chmury przygotowanej przez jej dostawcę, zliczamy vCPU.Uwaga! Każda licencja jest mobilna, możliwe jest przenoszenie subskrypcji między środowiskami