Obserwacja i monitorowanie funkcjonowania biznesu | case study
update: 03/05/2023

Obserwacja i monitorowanie funkcjonowania biznesu dla jednej z kluczowych polskich instytucji z sektora bankowego

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania funkcjonowania biznesu Organizacji oraz objęcie obserwacją wszystkich kluczowych systemów i projektów.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania funkcjonowania biznesu Organizacji oraz objęcie obserwacją wszystkich kluczowych systemów i projektów.

WSPARCIE LINUX POLSKA

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb;
 • Zdefiniowanie celów biznesowych, które mają zostać osiągnięte poprzez monitorowanie usługi.
 • Wypracowana architektura pod wymagania 3 projektów wyznaczonych w ramach implementacji pierwszego etapu projektu.
 • Wypracowana wysokopoziomowa koncepcja rozwiązania.
 • Zainstalowanie, konfiguracja i przystosowanie narzędzi.

REZULTATY

 • panele monitorowania dopasowane do potrzeb (od paneli zarządczych do paneli administracyjnych),
 • możliwość bieżącego analizowania danych dotyczących systemów i projektów,
 • Zmniejszenie nakładu pracy dzięki koncentracji na logice integracyjnej;
 • szybsze wykrywanie i reagowanie na problemy związane z systemem lub projektem,
 • zwiększenie wydajności i jakości usługi,
 • zwiększenie efektywności i rentowności usługi.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również