Enterprise Postgres Forum 2023 - Linux Polska
Podziel się

Zapraszamy na konferencję, która wprowadzi Cię w nowe trendy w zarządzaniu bazami danych. Od roli danych, jako kluczowego czynnika sukcesu, przez modernizację baz danych i ‘always-on extreme HA’ zawansowany poziom dostępności systemu baz danych, aż po strategie działania w środowiskach chmurowych i hybrydowych. Eksperci z EDB i Linux Polska przedstawią, jak modernizacja i przenoszenie baz danych do chmury wpływają na efektywność i bezpieczeństwo Twojej organizacji. Dowiedz się, jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą praca z Postgres w zastosowaniach krytycznych i w chmurze, oraz jak zapewnić ciągłą dostępność danych. Odkryj praktyczne case studies i dowiedz się, jak unikać pułapek i maksymalizować korzyści.

Konferencja jest skierowana do specjalistów i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem bazami danych oraz architekturą IT, a także specjalistów IT zajmujący się chmurą.

Organizatorzy
Linux Polska
Prelegenci

Piotr Kołodziej, Senior Sales Engineer, EnterpriseDB

Specjalista w zakresie technologii relacyjnych baz danych z 28-letnim doświadczeniem w rolach inżyniera wsparcia technicznego, konsultanta, analityka i architekta. Praktyk m.in. w dziedzinie skalowania i wydajności baz danych.

Mirosław Pawłowski, Enterprise Account Executive, EnterpriseDB

Wspiera cyfrową transformację przedsiębiorstw. Pasjonuje się usługami opartymi na wiedzy i poprawą doświadczeń klientów.

Vinnie Grack

Vinnie Grack, Senior Cloud Architect, EnterpriseDB

Cloud Architekt z wieloletnim doświadczeniem w obszarze baz danych, technologii chmurowych i konteneryzacji. Jego pasją jest wdrażanie PostgreSQL w chmurze oraz doradztwo w tworzeniu strategii DBaaS dla przedsiębiorstw.

Robert Halaczek

Robert Halaczek, Solutions Architect, Linux Polska

Administrator systemów i baz danych z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie kontynuował pracę jako wykładowca, ucząc studentów projektowania systemów informatycznych, baz danych oraz programowania.

Miejsce wydarzenia: NYX Hotel Warsaw, Chmielna 71, 00-801 Warszawa, Polska
Agenda:
09:00-09:30
Rejestracja
09:30-09:40
Powitanie
Grzegorz Sułkowski Wiceprezes Zarządu, Linux Polska
09:40-09:55
Dane jako kluczowy czynnik sukcesu: jak modernizacja baz danych wpływa na Twoją organizację
Mirosław Pawłowski, EDBDane są złotem organizacji, a ich kontrola czynnikiem przewagi i narzędziem do osiągania sukcesu. Aby utrzymać konkurencyjność, organizacje zmieniają modele operacyjne co pociąga za sobą konieczność modernizacji systemów, platform i baz danych. Pokażemy, jak rozwiązania EDB mogą pomóc w przeprowadzeniu tych zmian modernizacyjnych.
09:55-10:25
Case study: Postgres w zastosowaniach krytycznych u lidera rynku ubezpieczeniowego
10:25-11:05
Bazy danych dla coraz bardziej wymagających: co nowego w Postgres i EDB Postgres Advanced Server
Piotr Kołodziej, EDBPostgres jest coraz istotniejszym fundamentem swobody przetwarzania danych korporacyjnych. Wraz ze wzrostem roli w przetwarzaniu danych pojawiają się zwiększone wymagania dotyczące możliwości wykorzystania, bezpieczeństwa danych oraz swobody operowania.Celem prezentacji jest pokazanie kierunków rozwojowych Open Source Postgres oraz EDB Postgres Advanced Server, które wychodzą naprzeciw tym potrzebom.
11:05-11:20
Przerwa kawowa
11:20-12:00
Postgres i chmura: kluczowe aspekty, które warto rozważyć
Vinnie Grack, EDBPrzenoszenie aplikacji i baz danych do chmury to coraz bardziej powszechna praktyka, zwłaszcza dla użytkowników Postgres. Coraz częściej działają oni w złożonych, hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Aby jednak skorzystać z zalet takich jak zwinność i elastyczność, nie narażając przy tym bezpieczeństwa i wydajności, niezbędna jest transformacja zarówno w zakresie operacji IT, jak i procesów deweloperskich w organizacji. W prezentacji skupimy się na strategicznych podejściach do zarządzania ograniczonymi zasobami i kompetencjami, modernizacji istniejących systemów oraz unikaniu zależności od jednego dostawcy chmurowego.
12:00-12:40
Postgres Distributed: always-on extreme high availability
Robert Halaczek, Linux PolskaW dobie rosnących wymagań dotyczących dostępności i wydajności baz danych, rozwiązania typu ‘Always-On Extreme High Availability’ nabierają kluczowego znaczenia. Wyjaśnimy, co kryje się za terminem ‘Postgres Distributed’ i w jakich sytuacjach warto rozważyć jego wdrożenie. Omówimy korzyści z użycia tego rozwiązania, jak również ograniczenia i sytuacje, w których może ono okazać się mniej efektywne. Zakończymy praktycznym przykładem użycia (demo).
12:40-13:10
Q&A session
Rejestracja na wydarzenie

    Skontaktuj się z nami