Splunk User Behavior Analytics - konsulting, wdrożenia | Linux Polska

Istotą rozwiązania jest automatyczne wykrywanie anomalii zachowania obejmujących różne aspekty profilu użytkownika (częstość interakcji, rodzaj wykonywanych operacji, lokalizacje itp.).

Dzięki zastosowanym technikom analizy danych, w tym uczenia maszynowego, rozwiązanie pozwala na bardzo wczesną w pełni automatyczną identyfikację zagrożeń związanych z niestandardowym zachowaniem użytkowników systemów, co znacząco podnosi bezpieczeństwo przetwarzanej informacji oraz świadczonych usług informatycznych.

Rozwiązanie pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi SIEM, np. ze Splunk Enterprise Security (ale nie tylko). Pozwala to na wykorzystanie synergii różnych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie w obszarze analizy bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Splunk Professional Services – usługi wsparcia do produktów Splunk

Nie tylko dostarczamy subskrypcje Splunk User Behavior Analytics, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

  • Zmniejszenie nakładu pracy na manualne tworzenie modeli zachowań i analizy danych behawioralnych.
  • Automatyczne profilowanie użytkowników umożliwia wgląd w specyfikę procesów przedsiębiorstwa na podstawie działania użytkowników.
  • Wczesne wykrywanie zagrożeń zwłaszcza w kontekście użytkowników wewnętrznych w organizacji (np. uprzywilejowanych).

Cechy rozwiązania

  • Autonomia – system sam określa normę zachowań użytkowników na podstawie analizy danych dotyczących populacji użytkowników, które są dostarczane z innych systemów dziedzinowych lub bezpośrednio z infrastruktury.
  • Skalowalność – architektura rozwiązania (działanie na platformie Splunk Enterprise) pozwala na jego łatwe skalowanie w zależności od zmiennych wymagań dotyczących sposobów przetwarzania zadanej ilości różnych rodzajów danych.
  • Elastyczność – pozwala na rozszerzanie funkcjonalne i łatwą integrację rozwiązania z systemami stosowanymi w organizacji, w tym z systemami obsługi spraw i incydentów (ang. case management, incident management).

Szkolenia Splunk

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania Splunk oraz ich zastosowania