Splunk Enterprise - subskrypcje, konsulting | Linux Polska

Platformę Splunk Enterprise można rozbudowywać, dzięki wielu gotowym rozwiązaniom m.in.:

IT Service Intelligence

aplikacja do monitorowania i analizy nowoczesnego środowiska usług IT

Więcej

Splunk Enterprise Security

aplikacja realizująca funkcjonalność systemu SIEM

Więcej

Splunk User Behavior Analytics

aplikacja wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem, bazująca na analizach behawioralnych użytkowników

Więcej

Retail Intelligence

autorska aplikacja Linux Polska pozwalająca na analizę danych FMCG (ang. fast-moving consumer goods).

Więcej

Anty Money Laundering Compliance

autorska aplikacja Linux Polska, umożliwiająca wykrywanie, analizę i rejestrację aktywności transakcyjnej, która może wiązać się z praniem brudnych pieniędzy.

Więcej

Continuous Command Auditor

autorska aplikacja Linux Polska pozwalająca na wnikliwą analizę procesów użytkowników realizowanych w środowisku systemu operacyjnego Linux.

Więcej

Dodatkowo bogaty ekosystem gotowych aplikacji na splunkbase.splunk.com umożliwia łatwe dodawanie kolejnych funkcjonalności.

Splunk Professional Services – usługi wsparcia do produktów Splunk

Nie tylko dostarczamy subskrypcje Splunk Enterprise, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

  • Sprawny i zorganizowany dostęp do danych maszynowych, w szczególności pomiarów oraz dzienników systemowych i aplikacyjnych.
  • Dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy i korelacji zróżnicowanej informacji (w tym metadanych procesów biznesowych, procesów obsługi dokumentacji).
  • Skrócenie czasu rozwiązywania problemów dzięki łatwemu dostępowi do danych procesów (przetwarzania danych w IT, procesów biznesowych itp.).
  • Standardowy interfejs dostępu do danych pozwalający na integrację rozwiązania z innymi firmowymi systemami w celu uzyskania dostępu do istotnych informacji.
  • Możliwość wykorzystania wielu gotowych dziedzinowych rozwiązań tworzonych przez społeczność użytkowników Splunk oraz firmy trzecie (np. Linux Polska).

Cechy rozwiązania

  • Skalowalność – architektura rozwiązania pozwala na jego łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dotyczące sposobów przetwarzania danych.
  • Łatwość zastosowania – innowacyjna technika analizy struktury danych „schema on the fly” pozwala na łatwą definicję struktury oraz jej zmianę zgodnie z potrzebami w dowolnym czasie bez konieczności ponownego ładowania danych.
  • Niezawodność – rozproszona, klastrowa architektura rozwiązania oraz zastosowane mechanizmy replikacji danych zapewniają wysoką dostępność danych i usług.
  • Wszechstronność – rozwiązanie pozwala na gromadzenie i analizę danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

Szkolenia Splunk

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania Splunk oraz ich zastosowania