EDB Postgres – consulting, wsparcie, wdrożenia | Linux Polska

Nasze usługi EDB Postgres

Oracle Migration Assessment

Określenie możliwości zmigrowania bazy danych oraz wskazanie obszarów ryzyka wpływających na szanse powodzenia. W zakres usługi wchodzi oszacowanie pracochłonności i wskazanie optymalnych technik migracji.

Więcej

Postgres database upgrade

Wykonanie podniesienia wersji Twojej bazy danych Postgres.

Backup and recovery

Wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii za pomocą narzędzia Postgres Backup and Recovery (BART), konfiguracja mechanizmu odtwarzania do punktu w czasie (PITR) wraz ze stworzeniem odrębnego węzła zapasowego.

Replication Setup

Opracowanie i wdrożenie strategii replikacji danych zarówno pomiędzy bazami Postgres, jak i bazami innych producentów np. replikacja z Oracle do Postgres, Multi-Master Postgres itp.

Performance tuning

Strojenie i optymalizacja wydajności bazy PostgreSQL umożliwia optymalizację działania bazy w profesjonalny i bezpieczny sposób. Przeprowadzamy pełne testy obciążeniowo-wydajnościowe, a anstępnie rekomendujemy optymalną konfigurację bazy PostgreSQL dla danego obciążenia.

Technical account management services

Opiekun Techniczny Klienta (ang. Technical Account Manager) to dedykowany konsultant Linx Polska, będący ekspertem w zakresie produktów EDB i PostgreSQL, udzielający wsparcia w skutecznej implementacji Postgres. Pracuje z Twoim zespołem w celu identyfikacji potrzeb, rekomendacji i wdrożenia najlepszych rozwiązań.

Remote DBA services

Monitoring i zarządzanie bazą Postgres w trybie 8/5 lub 24/7. Dedykowany zespół specjalistów Linux Polska zadba o każdy aspekt Twojego systemu bazy danych, zapewniając jego prawidłową pracę i rozwój. Usługa może być świadczona w Twojej lokalnej infrastrukturze, kolokacji oraz w chmurze publicznej.

Architecture health check

Szczegółowy przegląd środowiska Twojej bazy danych Postgres.

High availability cluster

Wdrożenie mechanizmów wysokiej dostępności poprzez budowę klastra działającego w trybie aktywno-pasywnym z wykorzystaniem wspólnego urządzenia do składowania danych lub funkcjonalności replikacji danych.

Szkolenia Postgres i EDB Postgres Advanced Server

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oraz partnerem szkoleniowym firmy EnterpriseDB – EnterpriseDB Certified Training Partner. Prowadzimy szkolenia EDB Postgres Advanced Server oraz PostgreSQL. Nasz zespół to doświadczeni, certyfikowani trenerzy.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania EDB Postgres oraz ich zastosowania