Splunk IT Service Intelligence (ITSI) - konsulting, wdrożenia | Linux Polska

Istotą rozwiązania jest analiza danych maszynowych pochodzących z różnych źródeł, w tym pomiarów parametrów pracy środowisk wykonawczych (systemów operacyjnych, kontenerów, serwerów aplikacji itp.) oraz analiza dzienników systemowych z poszczególnych warstw systemów informatycznych.

Splunk IT Service Intelligence pozwala na odwzorowanie architektury środowiska informatycznego przedsiębiorstwa, definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz wizualizację kondycji systemów przez odpowiednie wykorzystanie analiz danych maszynowych kojarzonych z danymi dotyczącymi zależności między elementami infrastruktury informatycznej. Pozwala to na sprawną identyfikację oddziaływania negatywnych zjawisk w poszczególnych komponentach architektury.

Splunk IT Service Intelligence wykorzystuje ekosystem gotowych konfiguracji platformy Splunk Enterprise oraz jej możliwości rozszerzenia i integracji (integracja z narzędziami IT popularnych dostawców, tworzenie dodatkowych widoków analitycznych, reguł korelacyjnych itp.). Pozwala to na szybkie, sprawne wdrożenie rozwiązania oraz jego adaptację do szczególnych potrzeb organizacji.

Splunk Professional Services – usługi wsparcia do produktów Splunk

Nie tylko dostarczamy subskrypcje Splunk ITSI, ale wzbogacamy je o nasze usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia. Naszą supermocą jest interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Dowiedz się więcej
usługi wdrożeniowe, konsultingowe, integracyjne, utrzymaniowe oraz szkolenia

Korzyści dla Twojej firmy

  • Sprawny i szczegółowy wgląd w jakość świadczonych usług informatycznych.
  • Możliwość wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych do wczesnego wykrywania nieprawidłowości w pracy rozwiązań informatycznych.
  • Łatwa integracja z procesami obsługi incydentów i problemów informatycznych w organizacji.
  • Integracja i korelacja informacji dotyczących działania infrastruktury z różnych źródeł danych i podsystemów monitorowania (np. collectd, SAR, Zabbix, Nagios itp.).

Cechy rozwiązania

  • Elastyczność – pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności i łatwą integrację rozwiązania z systemami stosowanymi w organizacji, w tym z systemami obsługi spraw i incydentów (ang. case management, incident management).
  • Skalowalność – architektura rozwiązania (oparta o platformę Splunk Enterprise) pozwala na jego łatwe skalowanie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dotyczące sposobów przetwarzania danych.
  • Wszechstronność – rozwiązanie pozwala na gromadzenie i analizę danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

Szkolenia Splunk

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania Splunk oraz ich zastosowania

    Skontaktuj się z nami