EDB Postgres – consulting, wsparcie, wdrożenia | Linux Polska

Nasze usługi EDB Postgres

Oracle Migration Assessment

Określenie możliwości zmigrowania bazy danych oraz wskazanie obszarów ryzyka wpływających na szanse powodzenia. W zakres usługi wchodzi oszacowanie pracochłonności i wskazanie optymalnych technik migracji.

Więcej

Postgres database upgrade

Wykonanie podniesienia wersji Twojej bazy danych Postgres.

Backup and recovery

Wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii za pomocą narzędzia Postgres Backup and Recovery (BART), konfiguracja mechanizmu odtwarzania do punktu w czasie (PITR) wraz ze stworzeniem odrębnego węzła zapasowego.

Replication Setup

Opracowanie i wdrożenie strategii replikacji danych zarówno pomiędzy bazami Postgres, jak i bazami innych producentów np. replikacja z Oracle do Postgres, Multi-Master Postgres itp.

Performance tuning

Strojenie i optymalizacja wydajności bazy PostgreSQL umożliwia optymalizację działania bazy w profesjonalny i bezpieczny sposób. Przeprowadzamy pełne testy obciążeniowo-wydajnościowe, a anstępnie rekomendujemy optymalną konfigurację bazy PostgreSQL dla danego obciążenia.

Technical account management services

Opiekun Techniczny Klienta (ang. Technical Account Manager) to dedykowany konsultant Linx Polska, będący ekspertem w zakresie produktów EDB i PostgreSQL, udzielający wsparcia w skutecznej implementacji Postgres. Pracuje z Twoim zespołem w celu identyfikacji potrzeb, rekomendacji i wdrożenia najlepszych rozwiązań.

Remote DBA services

Monitoring i zarządzanie bazą Postgres w trybie 8/5 lub 24/7. Dedykowany zespół specjalistów Linux Polska zadba o każdy aspekt Twojego systemu bazy danych, zapewniając jego prawidłową pracę i rozwój. Usługa może być świadczona w Twojej lokalnej infrastrukturze, kolokacji oraz w chmurze publicznej.

Architecture health check

Szczegółowy przegląd środowiska Twojej bazy danych Postgres.

High availability cluster

Wdrożenie mechanizmów wysokiej dostępności poprzez budowę klastra działającego w trybie aktywno-pasywnym z wykorzystaniem wspólnego urządzenia do składowania danych lub funkcjonalności replikacji danych.

Szkolenia Postgres i EDB Postgres Advanced Server

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oraz partnerem szkoleniowym firmy EnterpriseDB – EnterpriseDB Certified Training Partner. Prowadzimy szkolenia EDB Postgres Advanced Server oraz PostgreSQL. Nasz zespół to doświadczeni, certyfikowani trenerzy.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania EDB Postgres oraz ich zastosowania

    Skontaktuj się z nami