Standaryzacja środowiska IT - konsulting i wdrożenia | Linux Polska usługi

Co warto wiedzieć o standaryzacji środowiska IT

Wraz z ilością systemów operacyjnych i niezbędnych dla pracy aplikacji, bibliotek, sterowników i innego rodzaju oprogramowania towarzyszącego rośnie złożoność środowiska IT. Pociąga to za sobą wyższe koszty operacyjne, ryzyko obniżenia jakości obsługi i bezpieczeństwa informatycznego. Sposobem na eliminację tych problemów jest standaryzacja całego środowiska IT, a nie tylko wybranych konfiguracji i wersji.

Standaryzacja środowiska IT polega m.in. na:

 • zdefiniowaniu standardowych komponentów, interfejsów i procesów, które będą używane w całej infrastrukturze IT;
 • standaryzacji nazewnictwa, procedur i narzędzi;
 • ograniczeniu ilości wykorzystywanych technologii, takich jak systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji i przechowywania danych, narzędzia administracyjne;
 • weryfikacji planów standaryzacji względem własnych potrzeb rozwojowych i dominujących trendów rynkowych;
 • usprawnieniu administracji, zarządzania i planowania rozwoju;
 • automatyzacji konfiguracji.
 • Obniżenie kosztów utrzymania i administracji.
 • Lepsze wykorzystanie budżetu IT na innowacje, dostarczanie nowych aplikacji i usług.
 • Ograniczenie skutków awarii dzięki zmniejszeniu czasu przestojów i szybszemu rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników (pracowników i klientów).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT oraz zgodności z przepisami prawa dzięki uproszczonej aktualizacji systemów i przejrzystemu monitoringowi.
 • Zwiększenie produktywności personelu IT.
 • Automatyzacja wdrożenia i utrzymania serwerów.
 • Szybsze poprawki i zmiany w konfiguracji.
 • Łatwiejsze zarządzanie konfiguracją i jej spójnością w oparciu o szablony konfiguracji.
 • Skuteczniejsze przewidywanie nadchodzących awarii (MTBF).
 • Szybsza analiza i usuwanie awarii (krótsze MTTR).
 • Ułatwiony proces zarządzania zmianami dzięki szybkiej ocenie wpływu zmiany na standardowe komponenty.
 • Wprowadzanie szybkich poprawek możliwych do zastosowania we wszystkich systemach.
 • Uproszczenie bieżącej administracji dzięki ujednoliceniu metod monitoringu, alarmowania, backupu i odtwarzania systemów.
 • Ułatwienie utrzymania systemów poprzez stosowanie standardowych procedur audytowych i naprawczych.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Strategia ujednolicenia technologicznego

Analizujemy oprogramowanie i sprzęt używany w Twojej organizacji, aby wyznaczyć obszary możliwej i efektywnej standaryzacji. Na tej podstawie opracowujemy konkretne wytyczne, które pomagają w ujednoliceniu technologii w Twojej firmie. Naszym celem jest zwiększenie efektywności i spójności technologicznej w organizacji.

Optymalizacja i standaryzacja architektury IT

Analizujemy Twoje obecne środowisko IT, aby sprawdzić jego zgodność z architekturą korporacyjną. Identyfikujemy obszary wymagające optymalizacji i standaryzacji. Na tej podstawie opracowujemy odpowiednie rekomendacje. Koncentrujemy się na zapewnieniu spójności i efektywności w ramach architektury korporacyjnej.

Optymalizacja procesów IT zgodnie z ITIL

Analizujemy procesy IT zachodzące w Twojej organizacji, identyfikując obszary do optymalizacji. Następnie przedstawiamy rekomendacje zmian, które są zgodne z praktykami ITIL oraz kończymy pracę dokumentując nowe procesy. Naszym celem jest poprawa efektywności i jakości zarządzania usługami IT w Twojej organizacji.

Zarządzanie cyklem życia oprogramowania (Software Development Life Cycle, SLDC)

Analizujemy oprogramowanie oraz jego cykl życia, aby wykryć potencjalne obszary do usprawnień. Opracowujemy plan zarządzania aktualnością oprogramowania, który pozwala na efektywne zarządzanie wersjami i aktualizacjami. Automatyzujemy proces aktualizacji, aby zminimalizować ryzyko błędów i przyspieszyć wdrażanie. Na koniec przeprowadzamy testy, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

usługi standaryzacja środowiska IT

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie standaryzacji środowisk IT? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies

usługi standaryzacja środowiska IT

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze standaryzacji środowisk IT?

Doświadczenie i wiarygodność

Inżynierowie Linux Polska od kilkunastu lat pomagają w standaryzacji środowisk IT w oparciu o najnowsze technologie. Bazując na naszych doświadczeniach, oferujemy wiarygodne wsparcie i doradztwo w obszarze upraszczania standardowych zadań administracyjnych.

Efektywność i skuteczność

Skupiamy się na efektywności działania środowiska IT, a nasze doświadczenie pozwala na realizację skutecznych projektów standaryzacyjnych w środowiskach fizycznych (bare-metal), wirtualizacyjnych i konteneryzacyjnych.

Eksperci od open source

Naszą mocną stroną jest dogłębna znajomość open source i systemów operacyjnych z rodziny Linux. Kompetencje inżynierów Linux Polska obejmują także umiejętność budowania dedykowanych wersji systemów operacyjnych oraz ich efektywne wspieranie.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci