Modernizacja aplikacji | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o modernizacji aplikacji

Modernizacja aplikacji polega na przekształcaniu istniejącego oprogramowania w celu wydłużenia jego przydatności w nowym kontekście technologicznym i biznesowym.

Dostosowywanie aktualnie posiadanych aplikacji do nowych technologii opiera się następujących strategiach działania:

 • zmiana architektury (rearchitecting);
 • przebudowa komponentów (rebuilding);
 • przepisanie kodu oprogramowania (recoding);
 • uporządkowanie istniejącego kodu (refactoring);
 • przeniesienie aplikacji na inne fizyczne środowisko (rehosting);
 • przeniesienie na inną platformę PaaS lub SaaS (replatforming);
 • zastąpienie przez nową (bardziej nowoczesną) aplikację (replacement);
 • rezygnacja z aplikacji, której funkcjonalność nie jest już biznesowo uzasadniona (retirement);
 • Pogorszenie bezpieczeństwa — aplikacje legacy oparte są na starych bibliotekach programistycznych, które nie posiadają aktualizacji bezpieczeństwa, co zwiększa ryzyko cyberataku i wycieku danych.
 • Niezadowalająca wydajność systemu i obniżona responsywność aplikacji wynikające z wykorzystania przestarzałych standardów user experience (UX).
 • Brak wersji aplikacji dla kanału obsługi mobilnej albo konieczność tworzenia niezależnej aplikacji.
 • Obniżenie stabilności rozwiązania — ograniczona dostępność obniża wiarygodność usługi.
 • Wysokie koszty — stare aplikacje stosują stare rozwiązania, języki programowania i kompilatory, które nie są już wspierane lub koszy wsparcia są bardzo wysokie.
 • Stare aplikacje często nie są dostosowane do nowych regulacji, standardów czy form wymiany danych, a brak pełnej dokumentacji oraz ograniczony kontakt z autorem i licencjodawcą dodatkowo komplikuje sytuację.
 • Nowe zachowania użytkowników — alarmującym sygnałem powinien być np. spadek ruchu w aplikacji, który może być efektem starego systemu lub niedostosowania produktu do odbiorców.
 • Zwiększona i skalowalna wydajność.
 • Zwiększona szybkość dostarczania nowych aplikacji i ich aktualizacji dzięki CI/CD.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki nowoczesnej wielokanałowemu i wielostopniowemu uwierzytelnianiu oraz rozproszenie niebezpieczeństw dzięki mikroserwisom.
 • Zwinność architektoniczna – poprzez zastosowanie architektury mikroserwisów.
 • Przenaszalność dzięki konteneryzacji.
 • Prostsza obsługa dzięki automatyzacji.
 • Otwartość na przyszłe rozwiązania.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Ocena i planowanie modernizacji

Rozpoczynamy od dokładnej analizy Twojej obecnej aplikacji i infrastruktury IT. Na tej podstawie opracowujemy spersonalizowany plan modernizacji, który uwzględnia Twoje cele biznesowe i technologiczne. Naszym założeniem jest stworzenie efektywnej i realistycznej ścieżki transformacji.

Doradztwo i wybór technologii

Nasi eksperci pomagają w wyborze najodpowiedniejszych technologii i narzędzi, które będą używane w nowym środowisku. Dzięki temu zyskujesz pewność, że przeprowadzona modernizacja będzie oparta na sprawdzonych rozwiązaniach.

Analiza architektury i dekompozycja

Przeprowadzamy szczegółową analizę architektury Twojej aplikacji. Identyfikujemy zależności i przygotowujemy plan przejścia na architekturę mikroserwisów, uwzględniając projektowanie interfejsów API i innych kluczowych elementów.

Przepisanie i adaptacja aplikacji

Współpracujemy z Twoim zespołem deweloperskim w procesie przepisywania aplikacji do nowej architektury. Udzielamy rekomendacji i zapewniamy wsparcie techniczne, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem.

Implementacja i testy

Opracowujemy strategię wdrożenia i przeprowadzamy kompleksowe testy, w tym testy jednostkowe, integracyjne i obciążeniowe. Naszym celem jest zapewnienie, by nowa architektura była stabilna i spełniała najwyższe wymagania.

Orkiestracja i konteneryzacja

Implementujemy narzędzia do zarządzania i orkiestracji, takie jak Kubernetes i service mesh, aby ułatwić zarządzanie i skalowanie Twojej aplikacji w nowym środowisku.

Wdrożenie i monitorowanie

Zapewniamy wsparcie w etapie wdrożenia, w tym monitorowanie wydajności i stabilności aplikacji. Wprowadzamy również rozwiązania do logowania i śledzenia błędów.

Integracja z DevOps i CI/CD

Wprowadzamy praktyki DevOps i implementujemy rozwiązania CI/CD, aby usprawnić procesy deweloperskie i operacyjne w Twojej organizacji.

Optymalizacja i ciągłe ulepszanie

Po wdrożeniu kontynuujemy współpracę, monitorując efekty modernizacji i wprowadzając niezbędne optymalizacje i ulepszenia.

Przygotowanie dokumentacji

Na koniec tworzymy kompletną dokumentację techniczną, by każdy mógł zrozumieć, jak działa infrastruktura.

Dedykowane szkolenia

Organizujemy szkolenia dla Twojego zespołu, aby zapewnić efektywność zarządzania nowym środowiskiem.

usługi Modernizacja Aplikacji

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie modernizacji aplikacji? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies

usługi modernizacja aplikacji

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze modernizacji aplikacji?

Wszechstronna wiedza i doświadczenie

Nasz zespół inżynierów dysponuje wszechstronną wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, konteneryzacji, automatyzacji oraz nowoczesnych języków programistycznych. Z powodzeniem realizowaliśmy modernizację aplikacji w różnorodnych środowiskach IT, liczących nawet kilka tysięcy serwerów.

Elastyczność w doborze technologii

Głęboka znajomość oprogramowania open source powoduje, że jesteśmy niezależni od konkretnego producenta. Rekomendujemy technologie, które są najlepiej dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Mamy doświadczenie z różnymi platformami konteneryzacyjnymi (np. SUSE Rancher, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Kubernetes) i narzędziami service mesh (np. Istio, Consul).

Kompleksowe i innowacyjne rozwiązania

Nasza niezależność pozwala na tworzenie spersonalizowanych, innowacyjnych rozwiązań, które nie są ograniczone do jednego producenta. Specjalizujemy się w tworzeniu środowisk CI/CD, co jest kluczowe dla rozwoju nowoczesnych aplikacji. Realizujemy projekty w różnych metodykach projektowych, dostosowując się do Twoich preferencji.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci