Kompleksowe usługi transformacji chmurowej: od strategii do optymalizacji

Transformacja chmurowa i migracja do chmury – nasze podejście

Chmura ważnym elementem strategii biznesowej

Nie realizujemy jedynie prostej migracji zasobów IT do chmury. Pomagamy wykorzystać technologię chmurową dla transformacji całej organizacji. To nie tylko wdrożenie rozwiązania technologicznego. Niezbędnym składnikiem tej zmiany jest adaptacja całej organizacji do nowych warunków pracy z IT.

Pomagamy w tworzeniu mapy korzyści biznesowych transformacji – osiągalnych i istotnych dla firm, takich jak:

 • wzrost przychodów,
 • szybsze wprowadzanie innowacji,
 • wyprzedzanie konkurencji w tworzeniu nowych produktów i modeli biznesowych,
 • obniżenie ryzyka operacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa,
 • optymalizacja struktury i rodzaju kosztów.

Chmura katalizatorem ciągłej transformacji

Migracja do chmury umożliwia realizację inwestycji informatycznych w nowy sposób, bardziej otwarty na zmiany w przyszłości i obniżający barierę kosztów początkowych. Daje to szansę na elastyczną adaptację rozwiązań IT do nowego otoczenia biznesowego. Pomagamy w całościowym spojrzeniu na tę zmianę technologiczną.

Zdefiniowanie ról i obowiązków jest kluczowe dla powodzenia transformacji chmurowej

Ważnym aspektem w trakcie wprowadzania zmiany jest jasne zdefiniowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej za efekty biznesowe. Nasza metoda skutecznie pomaga w realizacji tego zadania.

Koalicja zmiany dla transformacji chmurowej

Dla sukcesu transformacji i utrzymania jej efektów biznesowych niezbędne jest stworzenie sprzyjającego otoczenia. Zbudowanie koalicji promotorów i realizatorów zmiany to istotny środek dla realizacji tego celu. Nasza metoda pomaga w kształtowaniu i rozwoju skutecznej koalicji zmiany.

Dostosowanie i rozwój kompetencji

Przeniesienie systemów na platformy chmurowe powoduje, że część posiadanych przez firmę kompetencji staje się zbędna. Powstaje natomiast konieczność dostosowania i ciągłego rozwoju nowych umiejętności. Zapewniamy transfer wiedzy do Twojej organizacji w postaci szkoleń i warsztatów.

Iteracyjna metoda pracy i redukcja ryzyka

Migracja do chmury to istotna zmiana architektury IT — procesów, narzędzi, ludzkich kompetencji i przyzwyczajeń. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, stosujemy iteracyjną metodę pracy pozwalającą na wpisanie rozwoju i ciągłego doskonalenie rozwiązania w sposób działania. Dzieląc cały projekt na cykle i testując ich efekty z wyprzedzeniem, rozpoznajemy szanse i zagrożenia, ciągle doskonalimy efekt finalny i dostosowujemy go do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Dzięki wypracowanej przez naszych ekspertów metodzie transformacji chmurowej możliwe jest:

 • wsparcie organizacji w tworzeniu otoczenia sprzyjającego zmianie;
 • prawidłowe osadzenie technologii chmurowych w organizacji — w strategii, mapie korzyści oraz architekturze IT;
 • łatwiejsze wprowadzanie innowacji i nowych usług/produktów w odpowiedzi na dynamikę rynku i oczekiwania klientów;
 • dostosowanie kompetencji zespołu IT do nowego modelu;
 • ograniczenie zależności od jednego dostawcy (vendor lock-in);
 • pomiar realizacji celów transformacji poprzez zbilansowany zestaw wskaźników (KPI) skupionych wokół optymalizacji kosztów, wzrostu przychodów i spełnianiu celów strategicznych;
 • pełna integracja systemów i danych oraz ich bezpieczeństwo niezależnie od lokalizacji ich przetwarzania (chmura publiczna, multi-cloud, chmura hybrydowa, backup w chmurze);
 • skuteczna analiza danych o działaniu aplikacji w chmurze.
 • jasne reguły współpracy z dostawcami usług chmury publicznej oraz producentami oprogramowania w oparciu o SLA i otwarte standardy;
 • długoterminowe wsparcie w rozwoju rozwiązania chmurowego i dostosowywanie go do zmieniających się potrzeb;
 • wdrożenie podejścia DevOps.

Transformacja chmurowa z Linux Polska w 5-ciu krokach

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Kompleksowa strategia i plan działań transformacji chmurowej

Analizujemy Twoje cele strategiczne i obecne środowisko IT. Sprawdzamy, czy Twoja organizacja jest gotowa na chmurę, a także jakie są potencjalne korzyści, koszty i ryzyka. Na tej podstawie tworzymy dedykowaną strategię chmurową i plan działań. Wspieramy liderów w planowaniu zmian, które maksymalizują korzyści z przejścia na technologię chmurową. Dążymy do zapewnienia płynnej i efektywnej transformacji chmurowej, dostosowanej do Twoich potrzeb i celów.

Migracja zasobów IT do środowisk chmurowych

Opracowujemy projekt architektury docelowej w wybranym przez Ciebie środowisku chmurowym. Wykonujemy migrację wybranych zasobów IT, a po zakończeniu tego procesu przeprowadzamy testy powdrożeniowe, aby zapewnić stabilność i wydajność po migracji. Zapewniamy bezproblemowe i bezpieczne przejście do chmury.

Realizujemy następujące kierunki migracji zasobów IT:

 • migracja z lokalnego centrum danych on-premises do chmury publicznej (na przykład Azure, GCP, AWS);
 • migracja pomiędzy dostawcami chmury publicznej (cloud-to-cloud migration) lub rozlokowanie ich pomiędzy kilkoma chmurami publicznymi (multi-cloud);
 • migracja z chmury publicznej do lokalnego centrum danych (reverse cloud migration, cloud repatriation, cloud exit);
 • rozlokowanie wybranych komponentów IT pomiędzy chmurą prywatną (własne lokalne centrum danych, on-premises) a chmurą publiczną tj. stworzenie chmury hybrydowej.

Wdrażanie rozwiązań w modelu wielochmurowym (hybrid i multi-cloud)

Tworzymy architekturę chmury, która uwzględnia przepływy danych pomiędzy różnymi lokalizacjami, takimi jak chmura publiczna, prywatna czy infrastruktura lokalna (on-premises). Następnie instalujemy i konfigurujemy usługi IT, aby wszystko działało zgodnie z Twoimi potrzebami. Nasze wsparcie zapewnia spójność i efektywność Twojego środowiska IT.

Konteneryzacja aplikacji w chmurze

Projektujemy i wdrażamy architektury pozwalające na konteneryzację i eksploatację aplikacji w chmurze. Przeprowadzamy audyt aplikacji biznesowych i przygotowujemy je do bezproblemowej migracji. W dalszej kolejności zajmujemy się przeniesieniem aplikacji i danych do chmury, tak aby działały sprawnie w nowym środowisku.

Dostosowanie architektury usług IT do środowiska chmury

Analizujemy Twoje usługi IT, a następnie dostosowujemy architekturę usługową, aby była gotowa do migracji do chmury. Naszym celem jest nie tylko umożliwienie sprawnego przeniesienia usług do środowiska chmurowego, ale także zapewnienie ich efektywnego i niezakłóconego działania po migracji.

Optymalizacja wydajnościowa i kosztowa rozwiązań chmurowych

Analizujemy Twoje koszty i wykorzystanie zasobów w chmurze, aby zidentyfikować potencjalne oszczędności. Dzięki naszym zaleceniom możesz nie tylko zwiększyć wydajność, ale także znacząco obniżyć koszty eksploatacji rozwiązań chmurowych. Wybierając naszą usługę, racjonalnie inwestujesz w optymalizację swoich usług IT.

Zarządzanie tożsamością w chmurze publicznej

Przygotowujemy kompleksowy projekt zarządzania tożsamością w chmurze publicznej, który obejmuje wszystkie aspekty uwierzytelniania i autoryzacji. W dalszej kolejności wdrażamy narzędzia uwierzytelniania, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność zarządzania dostępem.

Bazy danych w chmurze

Świadczymy kompletny zestaw usług zarządzania bazami danych PostgreSQL w chmurze publicznej. Analizujemy Twoje potrzeby i wspólnie opracowujemy projekt architektury oraz sposób przetwarzania danych. Oferujemy także wdrożenia i konfigurację rozwiązania zakończone testami biznesowo-technicznymi oraz tuningiem wydajnościowym, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Monitoring i obserwacja środowiska chmurowego

Dostarczamy rozwiązania do monitoringu i obserwacji Twojego środowiska chmurowego. Dostosowujemy procesy pozyskiwania danych, ustalamy kluczowe wskaźniki wydajności oraz mapujemy zależnymi między usługami IT. W kolejnym kroku projektujemy i wdrażamy dedykowane środowisko do szczegółowej obserwacji infrastruktury chmurowej. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoje środowisko chmurowe jest nie tylko stale monitorowane, ale również zoptymalizowane.

Rozwój kompetencji chmurowych

Proces rozwoju kompetencji chmurowych rozpoczynamy od stworzenia indywidualnego planu szkoleń skrojonego na miarę potrzeb i celów Twojej firmy. Następnie organizujemy praktyczne warsztaty i kursy skoncentrowane na kluczowych umiejętnościach potrzebnych do efektywnego zarządzania chmurą. Przygotuje to Twoją organizację do pełniejszej i szybszej adaptacji technologii chmurowych.

Usługi Infrastructure as a Service (IaaS)

Wdrożenie, utrzymanie i rozwój infrastruktury jako usługi (IaaS) w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • opracowanie architektur platform IaaS,
 • wdrożenie oraz aktualizacja platform IaaS,
 • optymalizacja kosztowa oraz wydajnościowa platform IaaS,
 • wsparcie środowisk IT na platformie IaaS.

Usługi Platform as a Service (PaaS)

Wdrożenie, utrzymanie i rozwój platformy aplikacyjnej jako usługi (PaaS) w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • wdrożenie oraz ciągła aktualizacja platform PaaS,
 • rozwój platform PaaS,
 • utrzymanie platform PaaS w środowiskach on-prem i cloud,

Usługi Software as a Service (SaaS)

Wdrożenie, migracja i utrzymanie aplikacji w modelu SaaS w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej:

 • tworzenie nowych aplikacji SaaS,
 • modernizacja aplikacji legacy dla potrzeb udostępniania w chmurze w modelu SaaS,
 • utrzymanie aplikacji SaaS.
usługi transformacji chmurowej

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie migracji do chmury i transformacji chmurowej?
Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze transformacji chmurowej

usługi transformacji chmurowej

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze transformacji chmurowej?

Kompleksowa transformacja

Oferujemy kompleksowe usługi transformacji chmurowej – od strategii po optymalizację. Uwzględniamy zarówno aspekty technologiczne, jak i organizacyjne (dostosowanie kompetencji i procesów), co przekłada się na skuteczność wdrażanych zmian.

Bezpieczeństwo

Zwracamy szczególną uwagę na kwestie prawne i bezpieczeństwo danych, zapewniając zgodność z licencjami, regulacjami prawnymi oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami, niezależnie od lokalizacji przetwarzania.

Iteracyjne doskonalenie

Nasze podejście opiera się na cyklicznej weryfikacji rezultatów i dostosowywaniu rozwiązań. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko i doskonalimy efekt finalny, pozwalając organizacjom na efektywne korzystanie z nowych technologii.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci