Konteneryzacja | Linux Polska oferta

Co warto wiedzieć o konteneryzacji

Konteneryzacja to dostarczanie wykonywalnego kodu aplikacji tylko z wymaganymi bibliotekami i konfiguracjami niezbędnymi dla jej uruchomienia. W ten sposób tworzy się lekki wehikuł aplikacji, zwany kontenerem, który z założenia ma działać tak samo w dowolnym środowisku uruchomieniowym. Kontenery stały się obecnie standardem dla dostarczania, uruchamiania i zarządzania nowoczesnymi aplikacjami. Co więcej, można je wdrożyć bez konieczności prac programistycznych w chmurze publicznej lub prywatnej (cloud-ready). Dzięki temu możemy uzyskać większą przenośność i zasobooszczędność niż klasyczne już maszyny wirtualne (VM).

 • Współpraca pomiędzy dostawcami oprogramowania a administratorami środowiska produkcyjnego jest mało wydajna.
 • Cykl dostarczania nowych, niewielkich modyfikacji aplikacji trwa tyle samo, co dostarczenie całkowicie nowej wersji aplikacji.
 • Nie potrafimy szybko odpowiedzieć na zwiększone obciążenie aplikacji spowodowane wzrostem liczby użytkowników.
 • Musimy aktualizować aplikację, ale już wiemy, że część naszego przetwarzania danych będzie realizowana w chmurze.
 • Przenosimy zasoby IT do chmury — prywatnej, publicznej czy hybrydowej.
 • Współpraca pomiędzy dostawcami oprogramowania a administratorami środowiska produkcyjnego jest mało wydajna.
 • Cykl dostarczania nowych, niewielkich modyfikacji aplikacji trwa tyle samo, co dostarczenie całkowicie nowej wersji aplikacji.
 • Nie potrafimy szybko odpowiedzieć na zwiększone obciążenie aplikacji spowodowane wzrostem liczby użytkowników.
 • Musimy aktualizować aplikację, ale już wiemy, że część naszego przetwarzania danych będzie realizowana w chmurze.
 • Przenosimy zasoby IT do chmury — prywatnej, publicznej czy hybrydowej.

Konteneryzacja ułatwia rozwiązywanie problemów i wąskich gardeł w istniejących już aplikacjach. Otwiera również możliwości rozwoju nowych aplikacji poprzez m.in.:

 • zwiększenie elastyczności dostarczania aplikacji dzięki możliwości zastosowania podejścia cloud-native;
 • osadzanie aplikacji tradycyjnych w nowoczesnym przenaszalnym środowisku;
 • uruchamianie aplikacji analitycznych i narzędzi data science w nowym skalowalnym środowisku;
 • bieżącą aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych modyfikacji przy wykorzystaniu procesu i narzędzi CI/CD;
 • zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji dzięki izolacji, segmentacji sieci, standaryzacji środowiska i monitoringowi;
 • automatyzację zadań administracyjnych i deweloperskich w ramach procesu CI/CD;
 • ograniczenie pracochłonności zadań administracyjnych i — co za tym idzie — optymalizację kosztów obsługi aplikacji;
 • lepszą komunikację i współpracę pomiędzy deweloperami wytwarzającymi aplikacje a administratorami odpowiedzialnymi za ich prawidłowe działanie w środowisku produkcyjnym (podejście DevOps).

Technologie, które stanowią obecnie kluczowy zestaw narzędzi stosowany służący do dostarczania i zarządzania aplikacjami opartymi na kontenerach to, m.in.:

 • Docker – narzędzie umożliwiające tworzenie, pakowanie i dostarczanie kontenerów aplikacji, a także zarządzanie nimi;
 • Kubernetes – platforma do zarządzania kontenerami, automatyzująca procesy wdrażania, skalowania i zarządzania aplikacjami opartymi na kontenerach;
 • Rancher – narzędzie do zarządzania i orchestrowania kontenerami, które zapewnia prostą i wydajną kontrolę nad infrastrukturą kontenerową;
 • OpenShift – platforma do zarządzania kontenerami, oparta na Kubernetes, która umożliwia wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami w chmurze;
 • VMware Tanzu – rozwiązanie do zarządzania kontenerami, które integruje się z infrastrukturą VMware, zapewniając możliwość wdrażania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi w środowisku wirtualizacji.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

Zakres usług

Doradztwo w wyborze optymalnej platformy konteneryzacyjnej

Analizujemy Twoje środowisko i zasoby IT, aby zrozumieć, jakie są Twoje potrzeby w kontekście konteneryzacji. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendacje i kluczowe warunki sukcesu dla wyboru optymalnej platformy konteneryzacyjnej.

Oceniamy gotowość Twojego zespołu IT i proponujemy odpowiednie szkolenia. Celem usługi jest zarekomendowanie rozwiązania, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji.

Audyt platformy konteneryzacyjnej

Rozpoczynamy od analizy używanej przez Ciebie platformy konteneryzacyjnej. Sprawdzamy, czy jej konfiguracja jest zgodna ze standardami i najlepszymi praktykami w branży. Na tej podstawie opracowujemy konkretne zalecenia i plan wdrożenia ewentualnych zmian. Dążymy do optymalizacji i najwyższego poziomu efektywności Twojej platformy.

Projektowanie i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej w środowisku chmurowym

Analizujemy potrzeby i możliwości podziału przetwarzania danych w Twojej organizacji między chmurą a datacenter. Opracowujemy architekturę (baremetal, virtualization, cloud) i scenariusze przełączeniowe, dbając o bezpieczeństwo informacji. Na koniec instalujemy wybraną platformę konteneryzacyjną w środowisku chmurowym (chmura publiczna, prywatna lub hybrydowa) oraz konfigurujemy ją i testujemy.

Optymalizacja działania platformy konteneryzacyjnej

Analizujemy wydajność Twojej platformy konteneryzacyjnej, a na podstawie danych z monitoringu i ewentualnych zgłoszeń problemów, identyfikujemy potencjalne wąskie gardła. Opracowujemy plan poprawy wydajności i zalecenia dla proaktywnego monitoringu. Wdrażamy zmiany w konfiguracji i uruchamiamy proces zarządzania zmianą, aby zapewnić optymalne działanie platformy.

Migracja platform konteneryzacyjnych

Opracowujemy architekturę docelową dla migracji platformy konteneryzacyjnej. Instalujemy wybraną platformę w środowisku docelowym i przeprowadzamy migrację danych. Po zakończeniu procesu zapewniamy wsparcie dla nowo zmigrowanej platformy.

Migracja i modernizacja aplikacji na platformach konteneryzacyjnych

Badamy Twoje aplikacje pod kątem ich gotowości do konteneryzacji. Następnie wdrażamy je i konfigurujemy na wybranej platformie konteneryzacyjnej. Wykonujemy również prace modernizacyjne, jeżeli aplikacja wymaga zmian w architekturze lub kodzie, aby efektywnie działać w kontenerze. Zapewniamy ciągłe aktualizacje i doradztwo w optymalizacji działania aplikacji.

Projektowanie i wdrażanie procesów CI/CD na platformie konteneryzacyjnej

Analizujemy Twój obecny proces wytwórczy oprogramowania. Następnie definiujemy i wdrażamy spersonalizowany potok wytwarzania i dostarczania aplikacji (CI/CD). Wybieramy i implementujemy odpowiednie narzędzia. Naszym celem jest zapewnienie efektywnego i płynnego procesu, który zwiększy wydajność i jakość Twoich aplikacji.

Tworzenie obrazów kontenerowych aplikacji

Definiujemy środowisko działania dla Twojej aplikacji, a następnie automatyzujemy proces budowania obrazów kontenerowych. Oceniamy podatności na potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem IT i umiejscawiamy tworzenie obrazów we właściwym etapie procesu CI/CD.

Szkolenia w zakresie konteneryzacji

Oferujemy zakres szkoleń związanych z konteneryzacją jak własne tak i producentów:

usługi konteneryzacyjne

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie konteneryzacji? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze konteneryzacji

usługi konteneryzacyjne

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze konteneryzacji?

Wszechstronność

Jako jedna z nielicznych w Polsce firm posiadamy doświadczenie w realizacji projektów konteneryzacyjnych z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania wybranego przez klienta, w tym: Kubernetes, Rancher, Tanzu, OpenShift, OKD, Docker.

Vendor agnostic

Dzięki szerokim kompetencjom i specjalizacji w open source jesteśmy niezależni od pojedynczych technologii — kierujemy się dobrem i potrzebami klienta, a nie zaleceniami konkretnych producentów. Nasze rozwiązania budowane są w oparciu o zidentyfikowane potrzeby klienta osadzone w konkretnych realiach danego środowiska IT.

Kompleksowe wsparcie

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • proaktywny monitoring,
 • szkolenia.

Doświadczenie naszych inżynierów obejmuje zarówno duże projekty projekty transformacyjne, jak i niewielkie wdrożenia modernizujące pojedyncze usługi.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci