Usługi DevOps w Linux Polska | ponad 500 certyfikacji inżynierów

Co warto wiedzieć o DevOps i CI/CD

DevOps (ang. Development and Operations) to filozofia pracy związana z rozwojem oprogramowania, która skupia się na integracji działań zespołów programistycznych (Development) i operacyjnych (Operations). W ramach podejścia DevOps kluczową rolę odgrywa praktyka CI/CD obejmująca ciągłą integrację (Continuous Integration, CI) i dostarczanie (Continuous Delivery, CD) nazywane często CI/CD pipeline.

Implementacja CI/CD wprowadza automatyzację procesów tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. W skrócie — DevOps we współpracy z CI/CD prowadzi do usprawnienia cyklu życia oprogramowania, pozwalając na poprawę jakości kodu, szybsze dostarczanie nowych funkcji i innowacji oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów deweloperskich i operacyjnych.

Warto wdrożyć DevOps i CI/CD jeśli Twoim celem jest:

 • kontrola lub ograniczenie kosztów, a jednocześnie podniesienie jakości wytwarzanego oprogramowania (mniej błędów, niższe koszty utrzymania);
 • zwiększenie częstotliwości dostarczania nowych wersji aplikacji;
 • wprowadzenie standaryzacji pracy wewnętrznych zespołów deweloperskich;
 • optymalizacja wykorzystania zasobów dostawcy chmury dla aplikacji biznesowych;
 • stworzenie standardów dostarczania aplikacji w chmurze hybrydowej dla dostawców zewnętrznych;
 • implementacja nowoczesnych praktyk zwinnych w procesach IT.

Skuteczne wdrożenie DevOps i CI/CD przynosi liczne korzyści, m.in.:

 • szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
 • sprawniejsze dostarczanie nowych wersji oprogramowania i poprawa jego jakości;
 • łatwiejsze wdrażanie zmian w środowisku testowym i produkcyjnym;
 • poprawa współpracy pomiędzy działami rozwoju i utrzymania oprogramowania;
 • ułatwiona kontrola kosztów.

Etapy współpracy

1Analiza i planowanie

Ocena sytuacji wyjściowej, wskazanie obszarów zmian, rekomendacje rozwiązań.

2Testowanie rozwiązania

PoC (Proof of Concept), wdrożenie pilotażowe lub cząstkowe.

3Ocena rozwiązania

Weryfikacja przyjętych założeń, określenie czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.

4Wdrożenie rozwiązania

Realizacja zweryfikowanego planu.

5Wsparcie i rozwój

Zapewnienie trwałości rozwiązania i jego dopasowania do oczekiwań organizacji.

DevOps i CI/CD – zakres usług

Modernizacja procesów i praktyk wytwórczych oprogramowania

Analizujemy Twoje obecne procesy i praktyki związane z wytwarzaniem oprogramowania, identyfikując obszary do optymalizacji. Następnie opracowujemy standardy związane z wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, a także wprowadzamy najlepsze praktyki branżowe, aby poprawić jakość kodu. Oferujemy wsparcie i doradztwo podczas adaptacji nowych procesów.

Projektowanie architektury i rozwiązań informatycznych w oparciu o mikroserwisy

Doradzamy, projektujemy i modernizujemy rozwiązania IT w oparciu o mikroserwisy. Wykorzystujemy uznane metody i praktyki branżowe, aby zapewnić skalowalność, elastyczność i łatwość w utrzymaniu Twoich systemów w środowisku chmurowym (chmura publiczna, prywatna, hybrydowa). Skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa, efektywności i ciągłości działania Twoich aplikacji.

Modernizacja istniejących aplikacji w oparciu o konteneryzację i mikroserwisy

Projektujemy i konfigurujemy infrastrukturę dostarczania aplikacji, wykorzystując najlepsze rozwiązania w konteneryzacji i mikroserwisach. Nasza usługa obejmuje również modernizację istniejących aplikacji w oparciu o te technologie. Optymalizujemy architekturę usług, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy konteneryzacyjnej, w tym mikroserwisy i service mesh.

Optymalizacja procesów CI/CD oraz dobór narzędzi

Analizujemy Twoje wymagania, środowisko wytwórcze oraz praktyki testowania, aby zidentyfikować możliwości optymalizacji. Dobieramy i wdrażamy narzędzia CI/CD oraz testowania, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb. Opracowujemy również standardy składowania, kontroli i analizy kodu.

Integracja bezpieczeństwa w procesie DevOps

Analizujemy Twoje obecne środowisko DevOps, aby zidentyfikować podatności na naruszenia bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwórczego oprogramowania. Na tej podstawie oferujemy rekomendacje dotyczące monitoringu i narzędzi do wykrywania podatności i luk. Następnie wdrażamy odpowiednie narzędzia monitoringu i analizy, a także zapewniamy wsparcie w eliminowaniu ewentualnych podatności.

Automatyzacja procesów dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Dostosowujemy Twoje istniejące narzędzia automatyzacji do specyficznych wymagań środowiska IT lub wdrażamy nowe. Przygotowujemy automatyzację w kluczowych obszarach strumienia dostarczania oraz implementujemy techniki zarządzania zmianą.

Monitoring procesów dostarczania oprogramowania (CI/CD)

Ustalamy kluczowe parametry (KPI) dla oceny poprawności działania Twojego procesu dostarczania oprogramowania. Następnie uruchamiamy monitoring procesu, który dostarcza danych do pomiaru efektywności. Oferujemy również bieżący nadzór oraz proaktywne monitorowanie ryzyka.

Ulepszenie procesu oceny jakości kodu oprogramowania

Analizujemy Twój obecny proces oceny jakości kodu, aby zidentyfikować obszary do udoskonalenia. Opracowujemy nowy proces oraz kryteria jakości, a także konfigurujemy narzędzia do automatycznej oceny. Oferujemy wsparcie w modelowaniu danych i ustanawiamy kryteria oceny bezpieczeństwa artefaktów.

usługi DevOps i CI/CD

Jesteś w dobrych rękach

Potrzebujesz fachowego wsparcia w zakresie narzędzi, procesów i praktyk dostarczania oprogramowania? Zaufaj doświadczeniu naszych inżynierów.

Wspierane technologie:Zobacz wszystkie »

Case studies w obszarze DevOps i CI/CD

usługi DevOps i CI/CD

Dlaczego warto współpracować z nami w obszarze DevOps i CI/CD?

Pełne wsparcie na każdym etapie transformacji

Proces transformacji dostarczania oprogramowania rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb, co pozwala nam dostosować podejście do konkretnego problemu. Świadczymy usługi doradcze, audytorskie, projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe. Dodatkowo organizujemy warsztaty i szkolenia, aby Twój zespół mógł zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej pracy. Dzięki naszemu wsparciu, możesz być pewien, że Twoje potrzeby są w dobrych rękach, a Ty możesz skupić się na realizacji celów biznesowych.

Skuteczna implementacja praktyk i narzędzi DevOps

Nasza ekspertyza pomaga w skutecznej implementacji praktyk i narzędzi DevOps. Efektem naszych działań jest poprawa efektywności procesów dostarczania nowych produktów i usług IT, co pozwala na szybsze wdrażanie innowacji. Doradzamy i wspieramy klientów podczas wprowadzania zmian do kultury organizacyjnej, co skutkuje lepszą komunikacją pomiędzy zespołami IT.

Obiektywne doradztwo i dostosowane rozwiązania

Jesteśmy niezależni od niezależność od konkretnych technologii i producentów, co gwarantuje obiektywne doradztwo i optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Uzupełnieniem naszych kompetencji w obszarze narzędzi i filozofii pracy Devops jest wiedza z zakresu zakresu architektury rozwiązań, platform chmurowych, konteneryzacji, automatyzacji, monitoringu czy praktyk zwinnych.

Skomponuj swoje zapytanie

Jestem zainteresowany/a usługami:

  Nasi Klienci