Optymalizacja cyfrowa | Linux Polska

Konteneryzacja

Konteneryzacja jest obecnie standardem zapewniającym szybkość działania, skalowalność oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Zapewniamy kompletne, dostosowane do potrzeb organizacji usługi w zakresie konteneryzacji. Doradzamy przy wyborze platformy, przeprowadzamy audyty i optymalizujemy rozwiązania. Oferujemy wsparcie w migracji i modernizacji aplikacji, tworząc efektywne, skalowalne i bezpieczne środowisko IT.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

DevOps i CI/CD

Skuteczna implementacja praktyk oraz narzędzi DevOps i CI/CD zwiększa efektywność dostarczania nowych produktów i usług IT oraz pozwala na szybsze wdrażanie innowacji. Zajmujemy się całkowitą transformacją logistyki i cyklu życia oprogramowania – rozpoczynając od automatyzacji, poprzez poprawę jakości procesów wytwórczych, na transferze wiedzy kończąc. Zapewniamy kompletną analizę i doradztwo.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

CLOUD, HYBRID CLOUD, MULTI CLOUD

Technologia chmurowa to rozwiązanie dla przedsiębiorstwa każdego typu i rozmiaru. Zwiększa mobilność i elastyczność, ogranicza koszty oraz zmniejsza ryzyko przestojów. Zapewniamy wsparcie w efektywnej transformacji chmurowej uwzględniającej strategię, migrację i wdrażanie rozwiązań oraz ich optymalizację i monitoring. Nie tylko realizujemy wizję chmury optymalną dla danej firmy, ale także przekazujemy wiedzę potrzebną do efektywnego wykorzystania wdrożonych narzędzi.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

AUTOMATYZACJA IT

Automatyzacja umożliwia odciążenie ludzi od powtarzalnych czynności, co wpływa na oszczędność czasu, redukcję błędów, obniżenie kosztów oraz skupienie się na strategicznych inicjatywach. Projektujemy i wdrażamy procesy oraz narzędzia do automatyzacji adekwatne do potrzeb organizacji. Automatyzujemy potok dostarczania oprogramowania i kontroli jakości (CI/CD), zajmujemy się adopcją nowego oprogramowania, a także zarządzaniem i obserwacją infrastruktury IT.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

STANDARYZACJA IT

Standaryzacja całego środowiska IT jest odpowiedzią na jego rosnącą złożoność. To jednak nie tylko skonfigurowanie i uporządkowanie komponentów. Patrzymy na ten aspekt dużo szerzej. Standaryzację IT rozpoczynamy od szerokiej analizy i ujednolicenia obecnych technologii, następnie optymalizujemy architekturę korporacyjną i procesy zgodnie z praktykami ITIL, a także synchronizujemy cykli życia oprogramowania. Na końcu przeprowadzamy testy, aby upewnić się, że wszystko funkcjonuje zgodnie z założeniami.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

MODERNIZACJA APLIKACJI

Zadaniem modernizacji aplikacji jest taka transformacja oprogramowania, aby możliwe było jego wykorzystanie w nowym kontekście biznesowym i technologicznym. Umożliwia to przenoszenie aplikacji monolitycznych do nowoczesnych środowisk wykorzystujących konteneryzację i mikroserwisy. Wspieramy cały proces modernizacji aplikacji – strategię, analizę i planowanie, wybór technologii, wdrożenie, utrzymanie i monitoring. Dążymy do płynnego i efektywnego przekształcenia oprogramowania, dostosowując je do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Wdrożenie i utrzymanie EZD RP

Od 1 stycznia 2026 roku każdy urząd wraz z podległymi mu jednostkami będzie zobligowany do wdrożenia systemu klasy EZD. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiej administracji publicznej, oferujemy pakiet kompleksowego wsparcia wdrożeniowego i utrzymaniowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD RP).

PRZEJDŹ DO USŁUG
Nasze usługi

Przewagi rynkowe Linux Polska

Zaawansowane doradztwo cyfrowe

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie optymalizacji cyfrowej, oparte na zaawansowanej wiedzy i doświadczeniu naszych zespołów.

Indywidualne podejście

Dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji, zapewniając każdemu skuteczną pomoc.

Innowacyjne strategie

Wykorzystujemy innowacyjne strategie i narzędzia, aby dostarczyć klientom rozwiązania, które przynoszą im realne korzyści biznesowe i zapewniają konkurencyjność.

Optymalizacja cyfrowa – nasz punkt widzenia

Optymalizacja cyfrowa to nie tylko bieżące dostosowywanie środowiska IT do zmieniających się warunków technologicznych, ale także kluczowy aspekt decydujący o osiągnięciu konkurencyjności, a zarazem sukcesu. Poprzez ciągłe udoskonalanie procesów i strategii firmy mogą w lepszy i szybszy sposób realizować potrzeby ich stałych oraz przyszłych klientów, a także poprawiać doświadczenia użytkowników. To inwestycja w przyszłość, która ułatwia budowanie trwałych relacji z klientami.
Tomasz Dziedzic
Tomasz Dziedzic
Chief Technology Officer,
Linux Polska

Optymalizacja cyfrowa vs. transformacja cyfrowa

Optymalizacja cyfrowa vs. transformacja cyfrowa

Optymalizacja cyfrowa to proces udoskonalania zasobów i strategii przedsiębiorstwa, mający na celu zwiększenie efektywności, użyteczności i wydajności środowiska IT. W przeciwieństwie do transformacji cyfrowej, która wymaga fundamentalnych zmian operacji i modeli biznesowych, optymalizacja cyfrowa skupia się na stałej modernizacji i dostrajaniu istniejących elementów infrastruktury. Jej celem jest maksymalizacja efektywności, angażowanie użytkowników, poprawa obsługi klienta oraz szybsze osiąganie celów biznesowych.

Co mówią o nas klienci

Pełne potrfolio usług

Dzisiejszy biznes stoi przed wyzwaniem ciągłego dostosowywania się do zmian technologicznych. Ponieważ jest to proces, a nie jednorazowa transformacja, warto na bieżąco wdrażać rozwiązania, które zapewniają optymalne wykorzystanie potencjału biznesowego przedsiębiorstwa. Optymalizacja cyfrowa prowadzi do wzrostu przychodów, pozwala ulepszyć sposób działania firmy, zwiększyć konkurencyjność oraz zmniejszyć koszty operacyjne – to wszystko bez zmiany modelu biznesowego. Oferujemy kompleksowe wsparcie procesu ciągłej optymalizacji cyfrowej, na które składają się poniższe usługi.

W dynamicznym środowisku biznesowym skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu i ulepszaniu infrastruktury, procesów oraz strategii. Pomagamy w optymalizacji środowiska IT, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych i technologicznych. Efektywne zarządzanie infrastrukturą zwiększa wydajność operacyjną, poprawia użyteczność oraz redukuje koszty. Przekaż operacje związane z utrzymaniem systemów w ręce naszych doświadczonych ekspertów.

Inżynieria danych (ang. Data Engineering) to cykl operacji obejmujących gromadzenie, przetwarzanie, transformację oraz archiwizację danych w celu ich analizy i wykorzystania. Kluczowym aspektem tego procesu jest stworzenie spójnej struktury danych, dającej możliwość efektywnego zarządzania dużymi woluminami informacji oraz efektywnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Przekraczając granice tradycyjnego zarządzania danymi, oferujemy wszechstronne wsparcie dla klientów, którzy pragną w pełni wykorzystać potencjał swoich systemów oraz hurtowni danych. Nasze usługi obejmują nie tylko integrację systemów, ale również kompleksowe rozwiązania z zakresu baz i hurtowni danych, zapewniających bezpieczeństwo i zgodność.

W cyfrowym świecie pełnym zmian i zagrożeń niezbędne jest ciągłe monitorowanie środowiska informatycznego. Odpowiednia obserwacja polega na gromadzeniu oraz analizie danych pochodzących z różnych punktów infrastruktury. Umożliwia to uzyskanie informacji o aktualnym stanie i działaniu systemów. Dzięki temu można identyfikować rzeczywiste źródła awarii lub spadków wydajności, a także dostrzegać tendencje i wzorce w funkcjonowaniu oprogramowania. Nasze usługi minimalizują ryzyko cyberzagrożeń i zapewniają ciągłość działania systemów. Wdrażamy strategie bezpieczeństwa IT, integrując najlepsze praktyki z obszaru bezpieczeństwa. Wsparcie obejmuje również szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, aby maksymalnie wykorzystać potencjał zaimplementowanych rozwiązań.