Klienci - Linux Polska

Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

30/12/2022

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD)...

Case studies DevOps i CI/CD Obserwacja i monitoring IT Elastic Stack

Obserwacja procesu biznesowego składania wniosków on-line dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

26/10/2022

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania usług technicznych dla kluczowego procesu biznesowego funkcjonującego w agencji płatniczej...

Case studies Obserwacja i monitoring IT Splunk