Klienci - Linux Polska

Budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym (login.gov.pl) dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

03/10/2022

Głównym celem biznesowym była budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym, która miała na celu usprawnienie procesu uwierzytelniania użytkowników i zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów aplikacyjnych agencji płatniczej...

Case studies Integracja aplikacji i danych