Klienci - Linux Polska

Wsparcie dla procesu oceny jakości kodu dostarczonego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej platformy cyfrowej i telewizji internetowej, należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej

01/02/2023

Głównym celem projektu było zapewnienie wyższej jakości dostarczanego oprogramowania oraz ujednolicenie procesu oceny oraz standardów jakości poprzez wdrożenie procesu oceny jakości kodu dostarczanego przez dostawców zewnętrznych dla operatora usług satelitarnej...

Case studies DevOps, CI/CD

Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

30/12/2022

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD)...

Case studies CI/CD DevOps, CI/CD Observability i monitoring IT Elastic Stack