Klienci - Linux Polska

Zarządzanie tożsamością z wykorzystaniem systemu Identity Management dla kluczowego urzędu administracji rządowej

20/02/2023

Głównym celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych przez kontrolowanie dostępu użytkowników do danych i zasobów oraz wdrożenie procesu zarządzania danymi tożsamościowymi użytkowników w systemie informatycznym...

Case studies Bezpieczeństwo IT Zarządzanie tożsamością i dostępem

Budowa systemu uwierzytelniania Single Sign-On (SSO)  dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

07/10/2022

Głównym celem biznesowym była budowa systemu uwierzytelniania użytkowników (Single Sign-On - SSO), która pozwala użytkownikom na jednorazowe logowanie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji lub systemów bez konieczności ponownego wpisywania...

Case studies Bezpieczeństwo IT Zarządzanie tożsamością i dostępem