Klienci - Linux Polska

Obserwacja procesu biznesowego składania wniosków on-line dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

26/10/2022

Głównym celem biznesowym jest zwiększenie przejrzystości wykorzystania usług informatycznych w organizacji poprzez wdrożenie systemu służącego do obserwacji i monitorowania usług technicznych dla kluczowego procesu biznesowego funkcjonującego w agencji płatniczej...

Case studies Observability i monitoring IT Splunk