Klienci - Linux Polska

Obserwacja i monitoring pipeline CI/CD dla jednego z liderów rynku ubezpieczeniowego w kraju

30/12/2022

Głównym celem projektu było zapewnienie wysokiej dostępności, niezawodności oraz szybkości dostarczania oprogramowania na wskazanej platformie uruchomieniowej poprzez wdrożenie procesu obserwacji i monitoringu potoku ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oprogramowania (CI/CD)...

Case studies CI/CD DevOps, CI/CD Observability i monitoring IT Elastic Stack