Wdrożenie systemu SIEM dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 04/11/2022

technologie: ,

Wdrożenie systemu SIEM dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym było wdrożenie platformy analitycznej do monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, która miała zapewnić zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty.

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym było wdrożenie platformy analitycznej do monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, która miała zapewnić zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty.

W projekcie wykorzystano szeroko stosowane w branży oprogramowanie klasy SIEM – Splunk Enterprise Security.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • analizę wymagań biznesowych i technicznych,
 • zaprojektowanie rozwiązania,
 • instalacja i konfiguracja systemu Splunk Enterprise Security, wraz z odpowiednimi modułami, aplikacjami i add-onami,
 • integrować Splunk Enterprise Security z innymi systemami takimi jak firewalle itp.
 • testy i uruchomienie produkcyjne rozwiązania.

REZULTATY

 • zwiększenie skuteczności i efektywności monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa,
 • szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia i incydenty,
 • zintegrowane rozwiązanie dla monitorowania zagrożeń, detekcji incydentów, analizy przyczyn i skutków oraz zarządzania reakcją na incydenty,
 • poprawa bezpieczeństwa systemów i danych w agencji płatniczej.

Z naszych rozwiązań korzystają

  Skontaktuj się z nami