Uruchomienie infrastruktury systemowej wraz z CI/CD – platformy zarządzania klastrami Kubernetes w infrastrukturze chmury prywatnej wdrożenia EZD RP dla NASK
update: 09/03/2023

technologie: , ,

Dostawa i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej dla oprogramowania EZD RP dla NASK

Głównym celem projektu była uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes wraz z linią wytwórczą oprogramowania CI/CD w infrastrukturze chmurowej SaaS.

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem projektu była uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP poprzez wdrożenie platformy zarządzania klastrami Kubernetes wraz z linią wytwórczą oprogramowania CI/CD w infrastrukturze chmurowej SaaS (VMware/ vSphere wersji 7.x). Rozwiązanie, które zostało zaimplementowane w NASK to platforma konteneryzacyjna Rancher oparta na wirtualizacji VMware.

Jest to jeden z etapów wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP w administracji publicznej,

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

 • projektowanie architektury rozwiązania z uwzględnieniem wymagań biznesowych i technicznych,
 • wdrażanie klastrów Kubernetes na serwerach w chmurze prywatnej,
 • konfigurowanie i wdrożenie narzędzi służących do zarządzania i monitorowania klastrów,
 • integracja z istniejącymi systemami i narzędziami,
 • konfigurowanie mechanizmów bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie testów i wdrożenie platformy.

REZULTATY

 • uruchomienie infrastruktury systemowej na potrzeby wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD RP,
 • lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i oprogramowania,
 • łatwe skalowanie zasobów, co umożliwiło dopasowanie środowiska do zmieniających się potrzeb biznesowych i użytkowników,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • automatyzacja i standaryzacja procesów wytwarzania i wdrażania oprogramowania,

Z naszych rozwiązań korzystają

  Skontaktuj się z nami