Analiza ryzyka oprogramowania open source. Nowe wyzwania i trendy

Analiza ryzyka oprogramowania open source. Nowe wyzwania i trendy

13/09/2023
Podziel się

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii analiza ryzyka oprogramowania open source odgrywa niezwykle istotną rolę. Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym nie tylko daje ogromne możliwości, wolność czy stanowi symbol innowacji – generuje także nowe pytania i wyzwania związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami oraz wymogami organizacji. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu z perspektywy trendów i wyzwań, jakie towarzyszą analizie ryzyka w kontekście używania oprogramowania open source.

Oprogramowanie open source to nie tylko kod źródłowy dostępny publicznie. To ideologia i społeczność, która zmienia tradycyjne modele biznesowe i przekształca krajobraz technologiczny, który znamy. Kluczową cechą oprogramowania open source jest jego otwartość na modyfikacje, doskonalenie i dostosowywanie przez szeroką społeczność programistyczną. Otwarte źródło daje wiele możliwości, znajdując zastosowanie w różnych sektorach – od branży IT, poprzez przemysł, obronność, aż po medycynę i finanse, zmieniając fundamentalnie sposób, w jaki organizacje projektują, wdrażają i wykorzystują oprogramowanie.

Jednak korzystanie z otwartego oprogramowania, jak z każdego innego, oprócz wielu zalet, niesie ze sobą także pewne ryzyka. Warto mieć tego świadomość i wiedzieć, jak je minimalizować. Wśród zagrożeń związanych z używaniem oprogramowania open souce możemy wymienić:

 • podatności na ataki w wyniku użycia niesprawdzonego kodu,
 • opóźnione dostarczanie poprawek bezpieczeństwa,
 • brak obsługi zagrożeń zero-day,
 • brak wsparcia i aktualizacji,
 • możliwość wprowadzenia złośliwego kodu przez nieznane strony trzecie,
 • ataki na łańcuch logistyczny wytwarzania oprogramowania
 • zmiany w licencjach prowadzące do niekompatybilności lub ograniczenia dostępu do kodu.

Analiza ryzyka oprogramowania open source stanowi więc fundamentalny element strategii bezpieczeństwa informatycznego. To proces, który pomaga organizacjom unikać potencjalnych zagrożeń, takich jak ataki cybernetyczne, naruszenia prywatności danych, przestoje czy straty finansowe. Brak właściwej analizy naraża użytkowników oprogramowania na poważne konsekwencje – także reputacyjne.

Trendy w analizie ryzyka oprogramowania open source

W kontekście bezpieczeństwa oprogramowania open source oraz analizy ryzyka możemy wyróżnić kilka trendów, które rewolucjonizują sposób, w jaki podchodzimy do tego zagadnienia.

Zero Trust Architecture – rewolucja w bezpieczeństwie

Zero Trust Architecture (ZTA) to nowa koncepcja w bezpieczeństwie IT. W tradycyjnym podejściu koncentrujemy się na zabezpieczaniu serwerów, sieci komputerowych oraz granic sieci komputerowych. Połączeniom po uwierzytelnieniu przyznaje się dostęp do całej sieci, zakładając, że zagrożenia pochodzą głównie z zewnątrz organizacji. W taki sposób wystawia się aktywa organizacji na potencjalne cyberataki. ZTA odwraca to założenie, uznając, że zagrożenia mogą pochodzić zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz sieci. Idea jest prosta: nigdy nie zakładamy, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, zawsze weryfikujemy.

Możemy wyróżnić kilka podstawowych zasad ZTA:

 • dane i usługi traktujemy jak zasoby
 • nie ufamy tożsamości ani lokalizacji sieciowej
 • dostęp do zasobów przyznajemy tylko na czas jednej sesji
 • ustalamy dostęp na podstawie dynamicznych zasad
 • z góry zakładamy, że żadne aktywa nie są godne zaufania
 • stale weryfikujemy zaufanie
 • ściśle egzekwujemy uwierzytelnianie i autoryzację
 • zbieramy jak najwięcej informacji.

Dlaczego Zero Trust Architecture jest istotna? W kontekście oprogramowania open source jest kluczowa, ponieważ pochodzenie kodu może być różne, a bezpieczeństwo w organizacji to priorytet. Doświadczenie pokazuje, że brak ostrożności może prowadzić do poważnych incydentów.

Integracja DevSecOps – bezpieczeństwo w procesie tworzenia oprogramowania

Koncepcja DevSecOps, która obejmuje integrację procesów programistycznych, zabezpieczających i operacyjnych, staje się standardem w świecie oprogramowania open source. Integracja analizy ryzyka z cyklem rozwoju oprogramowania pozwala wykrywać i eliminować błędy już na etapie tworzenia kodu. DevSecOps ma na celu poprawę bezpieczeństwa i pełną integrację testów bezpieczeństwa w potokach CI/CD. To trend, który ciągle zyskuje na popularności, ponieważ organizacje zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo oprogramowania ściśle wiąże się z procesem jego tworzenia.

W przypadku oprogramowania open source, gdzie projekty rozwijają się szybko, DevSecOps jest niezbędny. Automatyzacja kontroli bezpieczeństwa i jej integracja z procesem deweloperskim pozwala na wcześniejsze wykrywanie i naprawianie potencjalnych problemów.

Obrona przed atakami na łańcuch dostaw

Ataki na łańcuch dostaw stanowią jedną z najbardziej wyrafinowanych i jednocześnie niebezpiecznych form naruszających bezpieczeństwo środowisk IT. Hakerzy, poprzez przenikanie na różnych etapach cyklu życia oprogramowania, mogą wstrzyknąć złośliwy kod, który później zostanie wdrożony w kluczowych systemach. Najbardziej znane incydenty, takie jak atak na SolarWinds czy Codecov, pokazują, jak niebezpieczne mogą być tego typu ataki. Jak się przed nimi chronić? Przede wszystkim konieczna jest szczegółowa analiza dostawców oprogramowania i ich praktyk bezpieczeństwa, ciągła kontrola integralności kodu, a także weryfikacja procedur aktualizacji i zarządzania wersjami.

Jesteśmy jedną z firm, która dzięki zaawansowanym narzędziom i sprawdzonym metodom, jest w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia i zalecać odpowiednie środki zaradcze naszym klientom.

Bezpieczeństwo urządzeń końcowych: kluczowe w erze pracy zdalnej

W dzisiejszym świecie, w którym praca zdalna stała się niemal standardem, bezpieczeństwo endpointów, czyli urządzeń, na których pracują pracownicy, przybiera na znaczeniu. Urządzenia końcowe, takie jak laptopy, smartfony czy tablety, stanowią często pierwszy punkt dostępu do sieci i danych firmowych firmowej. Dlatego coraz częściej stają się one celem dla cyberprzestępców, którzy próbują wykorzystać potencjalne luki w zabezpieczeniach. Właściwe zabezpieczenie tych urządzeń jest absolutnie konieczne dla zachowania integralności danych i bezpieczeństwa organizacji. 

Zagrożenia, takie jak malware, phishing czy ransomware, mogą łatwo przedostać się na te urządzenia i zainfekować całą sieć organizacji. Ochrona urządzeń końcowych obejmuje wiele aspektów, w tym:

 1. szyfrowanie danych: warto zabezpieczać dane przechowywane na urządzeniach końcowych za pomocą mechanizmów szyfrowania. W przypadku kradzieży lub utraty urządzenia, dane pozostaną nieczytelne dla nieautoryzowanych osób;
 2. uwierzytelnianie wieloskładnikowe: wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego stanowi dodatkową warstwę ochrony. Dzięki niemu nawet w przypadku wycieku hasła, dostęp do urządzenia czy aplikacji nadal będzie utrudniony;
 3. aktualizacje i łatki: regularne aktualizacje oprogramowania są niezwykle istotne. Dostarczają one poprawki bezpieczeństwa i usuwają znane luki, zmniejszając ryzyko potencjalnych ataków;
 4. monitoring i wykrywanie zagrożeń: implementacja narzędzi monitorujących i wykrywających potencjalne zagrożenia pozwala na szybką reakcję na ataki i zminimalizowanie skutków incydentów;
 5. szkolenie pracowników: edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego to podstawa bezpieczeństwa środowiska IT w organizacji. To właśnie pracownicy często są pierwszą linią obrony przed atakami, dlatego muszą być świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzieć, jak się przed nimi bronić.

Współczesne podejście do bezpieczeństwa informacji w organizacjach zakłada, że nie można polegać wyłącznie na zabezpieczeniach sieciowych czy serwerowych. Bezpieczeństwo urządzeń końcowych staje się równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, w kontekście dynamicznego świata pracy zdalnej. Skuteczna ochrona tych urządzeń to nie tylko kwestia technologii, ale także odpowiedniego podejścia, edukacji i ciągłego monitorowania.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe – przyszłość bezpieczeństwa

Kolejnym istotnym trendem jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w procesach związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Te nowoczesne technologie oferują nie tylko efektywną analizę, ale również dostarczają cennych wskazówek, pomagając organizacjom identyfikować potencjalne problemy związane z oprogramowaniem.

Dzięki bardzo zaawansowanej i wnikliwej analizie danych historycznych i bieżących narzędzia te pozwalają na precyzyjne ocenianie potencjalnych zagrożeń. Dostarczają również informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących tworzenia, wykorzystania, wdrażania i utrzymania oprogramowania open source w konkretnych środowiskach. Działają jak nieustannie czuwający nad bezpieczeństwem ekspert, który jest w stanie zidentyfikować nawet najbardziej subtelne luki w zabezpieczeniach.

Jednym z przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie ryzyka oprogramowania open source jest jej zdolność do skanowania kodu źródłowego w poszukiwaniu potencjalnych podatności i nieprawidłowości. AI potrafi analizować setki tysięcy linii kodu i identyfikować miejsca, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Następnie generuje raporty i sugestie dla programistów, jak poprawić bezpieczeństwo kodu. Ponadto, AI i ML pozwalają na ciągłe monitorowanie i analizę zachowań oprogramowania, co jest niezwykle ważne w przypadku dynamicznie rozwijających się projektów open source. Mogą one wykrywać nieprawidłowości czy nieoczekiwane zmiany w zachowaniu oprogramowania mogące wskazywać na potencjalne zagrożenia.

W praktyce, organizacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w analizie ryzyka oprogramowania open source, mogą szybciej podejmować lepsze decyzje, identyfikować zagrożenia na wcześniejszych etapach i minimalizować ryzyko ataków oraz naruszeń bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe zmieniają oblicze bezpieczeństwa informatycznego. Warto więc zwrócić uwagę na te trendy i rozważyć ich implementację w strategii bezpieczeństwa informatycznego.

Automatyzacja kluczowym elementem efektywności

Automatyzacja podnosi efektywność analizy, umożliwiając szybką identyfikację ryzyka i natychmiastową reakcję. To jeden z kluczowych elementów strategii bezpieczeństwa informatycznego, który pozwala minimalizować ryzyko. Automatyzacja umożliwia szybkie skanowanie kodu źródłowego w poszukiwaniu potencjalnych podatności, monitorowanie zmian w repozytoriach oprogramowania open source oraz generowanie raportów i alertów, gdy wykryte zostaną potencjalne zagrożenia.

Dzięki automatyzacji, w połączeniu ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, organizacje mogą zaoszczędzić czas i zasoby, które wcześniej byłyby poświęcone na powtarzalne czynności wykonywane ręcznie przez specjalistów. Co więcej, narzędzia są w stanie wykrywać subtelne zagrożenia, które mogłyby umknąć uwadze eksperta. Dzięki czemu można skutecznej zarządzać ryzykiem i minimalizować potencjalne zagrożenia.

Wyzwania w analizie ryzyka oprogramowania open source

Mimo że oprogramowanie open source przynosi wiele korzyści, takich jak dostępność kodu źródłowego, innowacyjność i potencjał dostosowywania do potrzeb organizacji, to jednak z jego wykorzystaniem wiążą się pewne wyzwania i ryzyka.

Brak standardów – subiektywność analizy

Jednym z głównych wyzwań w analizie ryzyka oprogramowania open source jest brak jednolitych standardów. Oznacza to, że proces ten może być subiektywny i stosunkowo trudny do ustandaryzowania na poziomie ogólnym, branżowym. W praktyce organizacje często tworzą własne procedury i kryteria oceny ryzyka, co może jednak prowadzić do niespójnych wyników i utrudniać porównywanie analiz.

Złożoność licencji, czyli labirynty prawne

Oprogramowanie open source dostarczane jest z różnymi typami licencji, które mogą być skomplikowane i wymagać szczegółowej analizy. Zdecydowanie komplikuje to zarządzanie prawami autorskimi i zgodnością z nimi. Nieodpowiednie przestrzeganie warunków licencji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Organizacje muszą więc dokładnie monitorować i zarządzać licencjami, co w pewnych sytuacjach może nie być trywialne. Dlatego niezwykle ważna jest tutaj przejrzysta strategia oraz dokładne zrozumienie, jakie warunki narzucają te licencje i jakie obowiązki nakładają na użytkowników. Jest to kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów prawnych.

Innym problemem są ewentualne zmiany w licencjach, regulacjach oraz podejściu producentów oprogramowania do klientów i społeczności open source. Całkiem niedawno firma Red Hat podjęła zaskakującą decyzję dotyczącą ograniczenia dostępu do swoich repozytoriów. Aktualnie dostęp do nich mają jedynie partnerzy firmy spod znaku czerwonego kapelusza. W pewnym sensie zablokowało to lub bardzo mocno ograniczyło możliwość budowania własnych wariantów systemów opartych o RHEL. To wydarzenie jest przykładem, że zmiany w licencjach i dostępności oprogramowania mogą wpłynąć na ekosystem i strategie firm, a także na indywidualnych użytkowników i społeczność open source. Dlatego też monitorowanie i zrozumienie zmian w licencjach jest istotnym elementem analizy ryzyka związanego z oprogramowaniem open source.

Brak zasobów – wartość ludzi i budżetu

Analiza ryzyka to zadanie, które wymaga odpowiednich zasobów – zarówno ludzkich, jak i finansowych. Nie wszystkie organizacje mają dostęp do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego oraz niezbędnych narzędzi do skutecznej analizy ryzyka. Brak odpowiednich zasobów może ograniczać zdolność organizacji do efektywnego zarządzania ryzykiem. Rozwiązaniem tego wyzwania może być inwestycja w szkolenia pracowników, pozyskanie odpowiednich narzędzi lub współpraca z zewnętrznymi ekspertami, np. z firmą Linux Polska.

Narzędzia i metodyki – testowanie bezpieczeństwa aplikacji

Nawet najlepsi programiści mogą stworzyć kod, który będzie podatny na ataki. Dlatego też w analizie ryzyka oprogramowania open source dużą uwagę kładzie się na testowanie bezpieczeństwa aplikacji. Pozwala to upewnić się, że kod jest bezpieczny i pozbawiony luk. W tym celu stosuje się różnorodne narzędzia i metodyki. Przedstawiamy kilka z nich:

 1. SAST (Static Application Security Testing) – to narzędzia do automatycznej analizy statycznej pomagające w bezpiecznym kodowaniu. W oparciu o predefiniowane reguły bezpieczeństwa analizują kod źródłowy aplikacji, zapewniając natychmiastową informację zwrotną na temat błędów oprogramowania, źródeł luk w zabezpieczeniach, w tym słabości aplikacji i defektów. Zapewniają zdolność do identyfikowania problemów, wyznaczając nawet ich konkretne lokalizacje. Dzięki temu pozwalają na wykrycie potencjalnych zagrożeń na etapie tworzenia kodu – przed zakończeniem budowy oprogramowania. Przykłady narzędzi: OWASP Automated Software Security Toolkit, SecureAssist, DeepSourcel, snyk, SoundQube;
 2. DAST (Dynamic Application Security Testing) – dynamiczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji polega na testowaniu aplikacji z zewnątrz. Stosuje się je na działającym oprogramowaniu, gdy testerzy nie mają dostępu do kodu źródłowego lub nie są świadomi jego działania. DAST pozwala na identyfikację wektorów ataków oraz rzeczywistych luk w zabezpieczeniach aplikacji poprzez obserwację jej zachowania. Przykłady narzędzi: Nessus, OWASP Zed Attack Proxy (ZAP), Crashtest Security, Prawdopodobnie+, Invicti;
 3. ocena ryzyka według skali CVSS (Common Vulnerability Scoring System) – to system oceny podatności i ryzyka bezpieczeństwa oprogramowania. Składa się z trzech grup metryk:
  • bazowej –  reprezentuje stałe w czasie, wewnętrzne cechy podatności, które istnieją w różnych środowiskach użytkowników. Daje wynik w zakresie istotności od 0 do 10,
  • czasowej – odzwierciedla zmieniające się w czasie cechy podatności,
  • środowiskowej – mówi o unikalnych dla środowiska użytkownika cechach podatności.
  • Wartość CVSS przypisuje się na podstawie różnych czynników, takich jak poziom dostępu i potencjalne konsekwencje;
 4. audyt kodu źródłowego – ręczna analiza kodu źródłowego wykonywana przez ekspertów w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i błędów. Ten proces wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania i bezpieczeństwa informatycznego. Najczęściej zleca się go wyspecjalizowanej firmie. Dowiedz się więcej na temat naszej oferty audytu ryzyka.

Case study – analiza ryzyka w praktyce

Przykłady praktyczne doskonale ilustrują, jak analiza ryzyka oprogramowania open source może mieć kluczowe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa całych środowisk w firmach. Incydenty, które miały miejsce w rzeczywistym świecie biznesowym, pokazują, że nierozważna lub niedostateczna analiza ryzyka może prowadzić do poważnych problemów. Jednym z takich przykładów jest wspomniany wyżej atak na SolarWinds z 2020 roku, znany jako „SolarWinds Orion Hack”. Oprogramowanie SolarWinds Orion zostało zainfekowane przez kod podszywające się autentyczne aktualizacje. Po instalacji złośliwej aktualizacji hakerzy uzyskali dostęp do sieci wielu departamentów rządowych i korporacji na całym świecie. Ucierpiały m.in. prywatne firmy, takie jak FireEye, Microsoft, Intel, Cisco czy Deloitte.

Atakujący, przypisani do rosyjskiej grupy APT29 (Cozy Bear), wykorzystywali zaawansowane techniki inwigilacji, by pozyskać wrażliwe dane. Incydent wykryła firma FireEye, co doprowadziło do zgłoszenia go organom ścigania. To jeden z najpoważniejszych incydentów cybernetycznych w historii, podkreślający potrzebę zwiększenia środków bezpieczeństwa i szybkiego reagowania na zagrożenia cybernetyczne oraz omawianą w tym artykule analizę ryzyka oprogramowania.

Prawo w świecie oprogramowania open source

Zgodność z przepisami i regulacjami staje się coraz bardziej istotna w kontekście analizy ryzyka oprogramowania open source. Organizacje muszą działać zgodnie z przepisami m.in. GDPR (RODO) oraz innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Brak zgodności może prowadzić do znaczących kar finansowych, utraty reputacji i zaufania klientów. Dlatego bardzo ważne jest, by analiza ryzyka oprogramowania open source uwzględniała także aspekty prawne i regulacyjne.

Podsumowanie i wnioski – kierunek na przyszłość

Analiza ryzyka oprogramowania open source to kluczowy element strategii bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwach i organizacjach. Trendy takie jak automatyzacja, integracja z  DevSecOps oraz wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji znacznie podnoszą jakość analizy i zwiększają skuteczność. Niemniej jednak istnieją również wyzwania, takie jak brak jasnych standardów, złożoność licencji, braki w zasobach ludzkich i finansowych, brak dostępu do odpowiednich narzędzi lub kwestie niezależne od nas. Dlatego organizacje powinny inwestować w rozwijanie kompetencji w zakresie analizy ryzyka oprogramowania open source i dostosowywać się do bieżących trendów, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Dodatkowe zasoby – klucz do pogłębiania wiedzy

Oto kilka przydatnych źródeł informacji i narzędzi, które pomogą zgłębić temat analizy ryzyka oprogramowania open source:

 • OWASP Top Ten – lista dziesięciu najważniejszych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem aplikacji.
 • NIST National Vulnerability Database – rządowe repozytorium zawierające informacje o podatnościach na ataki.
 • GitHub Security Lab – zasoby i narzędzia do analizy bezpieczeństwa kodu źródłowego na GitHubie.
 • Open Source Initiative – organizacja non-profit, utworzona w celu edukowania w temacie licencji i oprogramowania open source oraz propagowania korzyści płynących z używania otwartego oprogramowania.
 • Linux Polska – polska firma IT specjalizującą się w zastosowaniach technologii open source, oferująca oprogramowanie, szkolenia, wsparcie w cyfrowej transformacji oraz przeprowadzająca audyty bezpieczeństwa.

Warto stale monitorować rozwijające się trendy i nowości w dziedzinie analizy ryzyka oprogramowania open source oraz generalnie w branży IT, aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w organizacji. To właśnie wiedza i umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii są kluczem do sukcesu.

  Skontaktuj się z nami