PostgreSQL pomiędzy chmurami
Podziel się

PostgreSQL pomiędzy chmurami

Podczas nagrania webinaru zobaczycie jedno z możliwych sposobów rozstawienia wysoko dostępnego klastra PostgreSQL w dwóch lokalizacjach:

 • pierwsza z nich to własne DC, traktowane jako chmura prywatna.
 • jako drugą lokalizację wykorzystamy ogólnodostępną chmurę.

Przedstawione rozwiązanie umożliwia:

 • rozdzielenie ruchu pomiędzy lokalizacje;
 • swobodną migrację serwera Primary pomiędzy lokalizacjami;
 • automatyczny failover;
 • monitoring działania klastra;
 • monitoring działania bazy PostgreSQL w trybie graficznym;
 • automatyzację procesów backupu;
 • automatyzację procesu rozstawiania klastra, z możliwością zmiany liczby i mocy maszyn;
 • prywatną komunikację pomiędzy elementami klastra w oparciu o VPN.

Agenda webinaru

 1. dlaczego warto rozważyć rozpięcie klastra pomiędzy chmurami;
 2. jakie problemy/ograniczenia można napotkać stosując to rozwiązanie;
 3. jak zautomatyzować proces;
 4. jak rozwiązanie działa w praktyce;
 5. jakie narzędzia można wykorzystać w tym celu.

Prelegenci:
Robert Halaczek – Linux Polska | Solutions Architect

PostgreSQL pomiędzy chmurami

  Zobacz również

   Skontaktuj się z nami