Budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym (login.gov.pl) dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
update: 03/10/2022

Budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym (login.gov.pl) dla rządowej agencji płatniczej rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Głównym celem biznesowym była budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym, która miała na celu usprawnienie procesu uwierzytelniania użytkowników i zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów aplikacyjnych agencji płatniczej.

Obszary:

Podziel się

CEL BIZNESOWY

Głównym celem biznesowym była budowa mechanizmu do integracji aplikacji z profilem zaufanym, która miała na celu usprawnienie procesu uwierzytelniania użytkowników i zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów aplikacyjnych agencji płatniczej.

WSPARCIE LINUX POLSKA

Zakres prac zrealizowanych przez Linux Polska obejmował:

  1. Analizę wymagań w celu zebrania informacji o aplikacjach, które będą korzystać z mechanizmu integracji z profilem zaufanym, a także o wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, wydajności i wygody użytkowania,
  2. Projekt rozwiązania – architektura systemu, protokoły uwierzytelniania i autoryzacji, zabezpieczenia oraz interfejsy użytkownika.
  3. Implementację rozwiązania w oparciu o założenia projektowe.
  4. Testy rozwiązania.
  5. Wdrożenie rozwiązania.

REZULTATY

  • Mechanizm integracji z profilem zaufanym umożliwił użytkownikom logowanie do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu danych uwierzytelniających.
  • Mechanizm integracji z profilem zaufanym wymusza silne hasła oraz zabezpieczenia na poziomie aplikacji, co zapewnia większe bezpieczeństwo danych.
  • Integracja z profilem zaufanym umożliwia korzystanie z autoryzowanych źródeł informacji o użytkownikach.
  • Mechanizm integracji z profilem zaufanym pozwala na szybkie i łatwe dostarczanie informacji do aplikacji.
  • Integracja z profilem zaufanym eliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania danych uwierzytelniających i upraszcza proces logowania.

Z naszych rozwiązań korzystają

Zobacz również