Orkiestracja z Docker Swarm - Linux Polska Open Source Company

Docker

Orkiestracja z Docker Swarm

19/01/2017
Podziel się

W szybko zmieniającym się środowisku kontenerów, orkiestracja jest niezbędnym komponentem platformy do tworzenia, dostarczania oraz uruchamiania aplikacji rozproszonych zarówno dla programistów jak i administratorów. Docker Swarm jest częścią zestawu narzędzi do orkiestracji, który zawiera:

  • Docker Swarm – dystrybuuje uruchamianie kontenerów i łączy Docker Engine w klastry
  • Docker Machine – automatyzuje instalację Dockera na systemie hosta
  • Docker Compose – tworzy wielo-kontenerowe aplikacje

Jeszcze do niedawna klastry stanowiły osobne aplikacje, tworząc tzw. rój – swarm, skąd nazwa Docker Swarm. Zmieniło się to przy okazji ostatniej aktualizacji Docker Engine (Docker Engine 1.12), w której zintegrowano Docker Swarm i Docker Engine, tym samym zwiększając niezawodność i skalowalność klastrów.

Czym jest swarm?

Swarm jest zbiorem (klastrem) węzłów, które uruchamiają Docker Engine w zdecentralizowanej strukturze, aby następnie wdrożyć usługę. Tryb swarm obejmuje skalowanie, wykrywanie usług, stan oczekiwany i inne funkcjonalności:

Zintegrowane z Docker Engine zarządzanie klastrami: Użycie wiersza poleceń Docker Engine pozwala na stworzenie „farmy” Docker i wdrożenie usług aplikacji. Nie potrzebujesz już dodatkowego oprogramowania do orkiestracji, aby zarządzać farmą Docker Swarm. To takie proste!

Zdecentralizowana struktura: Rola jaką dany węzeł spełnia w czasie uruchamiania usługi nie jest istotna, ponieważ Docker Engine jest w stanie obsłużyć każdy typ węzła. Oznacza to, że możesz uruchomić węzeł zarządzający czy też przetwarzający i zbudować całą farmę Docker Swarm używając tylko jednego obrazu dysku.

Deklaratywny model usługi: Docker Engine definiuje pożądany stan usługi wykorzystując podejście deklaratywne. Dla przykładu, w serwisie komunikowania wiadomości z systemem bazodanowym, możesz opisać aplikację składającą się np. z usług frontend.

Skalowanie: Możesz zadeklarować liczbę zadań którą ma wykonać każda zdefiniowana usługa. Podczas skalowania w górę lub w dół, węzeł zarządzający automatycznie się dostosuje, usuwając lub dodając zadania do uzyskania stanu oczekiwanego.

Więcej o obsłudze środowiska Docker i orkiestracji dowiesz się z webinaru Obsługa środowiska Docker.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *