Bezpieczna migracja po wygaśnięciu wsparcia dla CentOS — jakie opcje warto rozważyć?

EuroLinux Red Hat

Bezpieczna migracja po wygaśnięciu wsparcia dla CentOS – jakie opcje warto rozważyć?

01/05/2023
Podziel się

Zakończenie wsparcia dla CentOS 8 wraz z końcem 2021 roku wywołało poruszenie wśród organizacji korzystających z tego darmowego systemu operacyjnego jako alternatywy dla Red Hat Enterprise Linux. Wprawdzie poprawki bezpieczeństwa dla CentOS 7 będą dostępne do 2024 roku, jednak wiele firm, w najbliższym czasie będzie musiało zdecydować o migracji do innego rozwiązania. Decyzja ta może wiązać się z ryzykiem, wyzwaniami i kosztami, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb organizacji. W tym artykule przedstawiamy niektóre alternatywy oferowane na rynku, aby pomóc Ci dokonać świadomej decyzji i uniknąć problemów związanych z użytkowaniem systemu pozbawionego aktualizacji.

Nadchodzi koniec CentOS – darmowego zamiennika Red Hat Enterprise Linux

CentOS (Community ENTerprise Operating System) był jedną z najczęściej używanych dystrybucji systemu operacyjnego Linux, która od początku swego istnienia była rozwijana jako projekt społecznościowy. Budowanie go w oparciu o pakiety źródłowe Red Hat Enterprise Linux (RHEL) powodowało, że wszelkie zmiany wprowadzane w RHEL były również uwzględniane w CentOS. Po wydaniu kolejnej wersji RHEL, nowy CentOS ukazywał się zwykle kilka miesięcy później.

Wersje CentOS były nie tylko binarnie zgodne z RHEL, ale także oczekiwano po nich takiego samego okresu wsparcia tj. 10 lat. Fakt zgodności z RHEL niewątpliwie przyczynił się do rozpowszechnienia CentOS w zastosowaniach produkcyjnych. Dystrybucja ta w ciągu ostatnich 5-10 lat była realną i stabilną alternatywą dla RHEL.

Okres pełnego wsparcia dla CentOS 6, 7 oraz 8 już się zakończył. Jedynie Centos 7 będzie otrzymywał krytyczne poprawki bezpieczeństwa do 30 czerwca 2024 roku. W praktyce oznacza to, że projekt CentOS, który był darmową i społecznościową alternatywą dla Red Hat Enterprise Linux (RHEL) w środowiskach produkcyjnych, dobiega końca.

Tab. 1. Wsparcie dla systemu operacyjnego CentOS (na czerwono oznaczono: wsparcie już wygasłe, na żółto: sytuacje wymagające natychmiastowych działań w kierunku migracji na inne platformy).

Może być to kłopotliwa sytuacja dla tych firm, które oparły swoją infrastrukturę o CentOS. Czas do całkowitego zamknięcia cyklu życia CentOS warto wykorzystać na analizę rozwiązań oferowanych na rynku i podjęcie przemyślanej decyzji o migracji wynikającej z analizy naszej sytuacji biznesowej i potrzeb rozwoju.

Co dalej po zakończeniu wsparcia dla CentOS? Przegląd wybranych możliwości

W przypadku każdej migracji organizacja musi dokonać oceny i przetestowania zgodności swoich aplikacji i narzędzi z nowym rozwiązaniem. Następnie należy wykonać migrację, która może obejmować przepisanie skryptów, aktualizację oprogramowania oraz zmiany w konfiguracji systemu. Zakres wymaganych zmian będzie zależał od tego, w jakim stopniu nowe rozwiązanie jest zgodne z CentOS.

Przeanalizujmy w skrócie, jakie alternatywy do CentOS oferuje rynek.

1. CentOS Stream

CentOS Stream jest ciągłym wydaniem systemu operacyjnego, które zostało stworzone z myślą o kompatybilności z Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Dla organizacji, które korzystały z CentOS 8, migracja na CentOS Stream może okazać się stosunkowo prosta, gdyż wiele pakietów i narzędzi jest dostępnych w CentOS Stream.

Jednakże CentOS Stream to swojego rodzaju wersja pośrednia pomiędzy RHEL a CentOS, w której użytkownicy mogą mieć dostęp do nowych funkcji i aktualizacji przed ich wprowadzeniem do RHEL. Należy pamiętać, że CentOS Stream nie jest w pełni zgodny z RHEL, a także nie jest długoterminowym wydaniem z ustalonym okresem wsparcia. W konsekwencji warto mieć więc świadomość, że CentOS Stream to system przeznaczony raczej dla środowisk testowych i przedprodukcyjnych.

Pierwotnie CentOS był rekompilatem RHEL, tworzonym zgodnie z licencjami open source wykorzystywanymi przez RHEL. Takie oprogramowanie zapewniało niezawodność i bezpieczeństwo, podobne do źródłowego oprogramowania (upstream) tj. RHEL.

Z kolei CentOS Stream to – jak określa producent – “midstream” pomiędzy Fedorą, społecznościowym centrum produkcji nowych funkcji, a w pełni przetestowaną wersją produkcyjną, jaką jest RHEL. Mówiąc inaczej, CentOS Stream pełni rolę dodatkowej fazy przedprodukcyjnej.

Rys. 1 Zmiana w przepływie aktualizacji kodu pomiędzy poszczególnymi produktami ekosystemu Red Hat przed i po ogłoszeniu zmiany roli CentOs w 2021 roku. Strzałki wskazują kierunek przekazywania zmian w kodzie.

2. Fedora

Kolejna opcja to Fedora, będąca bardzo dobrym upstream, ale trzeba mieć na uwadze, że jest to głównie pole testowe dla rozwiązań, które następnie są implementowane w Red Hat Enterprise Linux. Chociaż szybki cykl wydawniczy może być przez niektórych uważany za korzystny, zniechęca brak gwarancji bezpieczeństwa i stabilności kodu. Ponadto administracja takim systemem może być trudna ze względu na potrzebę zarządzania aktualnością i kompatybilnością oprogramowania. Wszystko to w praktyce sprawia, że Fedora nie jest zalecana do zastosowań produkcyjnych.

3. EuroLinux

EuroLinux to polska dystrybucja klasy Enterprise rozwijana od 2013 roku, oparta na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®, co gwarantuje zgodność z RHEL®, Oracle® Linux, CentOS, AlmaLinux i Rocky Linux.

Rozwiązanie zapewnia identyczne środowisko pracy, poprawne działanie oprogramowania i certyfikacje sprzętowe co RHEL, dzięki czemu wszystkie kompetencje nabyte przez administratorów i użytkowników są nadal aktualne. Jest utrzymywany i rozwijany przez doświadczonych architektów i deweloperów.

Produkt jest dostępny w różnych formach, w tym w formie ISO, obrazów dla VMware, Docker, OpenStack i Vagrant. Ponadto może być uruchomiony w chmurach publicznych AWS, AZURE, Google Cloud Platform i Alibaba. Producent oferuje dwie wersje EuroLinuxa: płatną (ze wsparciem technicznym) i darmową (od wersji 8.3). Produkt jest oferowany z profesjonalnym wsparciem technicznym świadczonym przez inżynierów, w językach polskim i angielskim. Duży nacisk kładziony jest na rozwój funkcjonalności cloud-ready, co zapewnia perspektywy rozwoju i możliwości wykorzystania oprogramowania w przyszłych innowacjach.

Dla organizacji rozważających migrację z CentOS lub poszukujących możliwości wydłużenia wsparcia do RHEL 6 i 7 EuroLinux wyposażony jest w dodatkowe skrypty automatyzujące migrację do Euro Linux 6, 7 i 8. Wspomniane skrypty migracyjne, a co więcej proste zasady licencyjne i elastyczne podejście producenta do potrzeb klientów, znacząco ułatwiają i przyśpieszają proces migracji.

Skrypt migrujący z CentOS 6, Oracle Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 6, Scientific Linux 6 do Euro Linux 6 ELS jest dostępny na GitHub.

Skrypt migrujący CentOS 7/8/9, Oracle Linux 7/8/9, Red Hat Enterprise Linux 7/8/9, Scientific Linux 7/8/9 do Euro Linux 7/8/9 jest dostępny na GitHub.

zmigruj

Zobacz również:

4. Alma Linux

AlmaLinux to darmowa dystrybucja systemu operacyjnego Linux, która powstała w wyniku zapotrzebowania na stabilne i długoterminowe wsparcie po zakończeniu cyklu życia CentOS. AlmaLinux jest bezpłatną alternatywą dla RHEL, wspieraną przez społeczność. Dzięki swojemu pochodzeniu AlmaLinux jest binarnie kompatybilny z RHEL, co ułatwia migrację z innych dystrybucji opartych na RHEL, takich jak CentOS.

Migracja z Centos na AlmaLinux ma swoje zalety i wady. Zaletą jest bezpłatne wsparcie społeczności  i porad ekspertów z całego świata, a także możliwość wykorzystania nabytych kompetencji. Ponadto pełna zgodność z RHEL powoduje, że ​​wszystkie aplikacje i narzędzia przeznaczone na RHEL będą działały bez problemów na AlmaLinux.

Poważną wadą migracji z Centos na AlmaLinux może być to, że system nie oferuje profesjonalnego wsparcia technicznego, które jest wymagane w niektórych przypadkach przez regulacje prawne oraz zalecane w przypadku systemów korporacyjnych o  znaczeniu krytycznym.

5. Rocky Linux

Rocky Linux to dystrybucja Linuxa utworzona w 2020 roku jako bezpłatna, społecznościowa alternatywa dla CentOS, po ogłoszeniu przez Red Hat zaprzestania wsparcia dla wersji 8. Rocky Linux opiera się na kodzie źródłowym RHEL i został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego, długoterminowego wsparcia dla użytkowników systemu operacyjnego. Migracja z CentOS na Rocky Linux ma na celu zapewnienie kontynuacji pracy z niezawodnym i bezpiecznym systemem operacyjnym, który oferuje taki sam poziom funkcjonalności co RHEL.

Jednakże podobnie jak w przypadku AlmaLinux, system nie oferuje profesjonalnego wsparcia technicznego, które jest wymagane w niektórych przypadkach przez regulacje prawne oraz zalecane w przypadku systemów korporacyjnych o  znaczeniu krytycznym.

6. Oracle Linux

Migracja do Oracle Linux jest również jednym z możliwych sposobów na kontynuowanie wsparcia po wygaśnięciu wsparcia dla CentOS. Oracle Linux jest oparty na kodzie źródłowym Red Hat Enterprise Linux (RHEL), dzięki czemu zapewnia duży poziom zgodności z RHEL. Co więcej, oferuje długoterminowe wsparcie dla swoich wydań, a także skrypty ułatwiające migrację z innych rozwiązań m.in. z RHEL lub CentOS.

Warto jednak pamiętać, że migracja do Oracle Linux wiąże się z kosztami licencji i wsparcia technicznego, co może stwarzać barierę cenową dla powszechnego zastosowania. Zanim zdecydujesz się na migrację do Oracle Linux, warto porównać koszty z innymi opcjami, a także dokładnie przemyśleć swoje wymagania i cele w długoterminowej perspektywie.

7. Inne alternatywy dla produkcyjnych zastosowań: Debian, Ubuntu, OpenSUSE i Suse Linux Enterprise Server (SLES)

Debian, Ubuntu, OpenSUSE i Suse Linux Enterprise Server (SLES) to popularne dystrybucje Linuxa, które oferują stabilne wydania, a także bogatą bazę aplikacji i narzędzi.

Warto jednak zwrócić uwagę, że Debian, Ubuntu, OpenSUSE i Suse Linux Enterprise Server (SLES) nie są binarnie zgodne z kodem RHEL, co powoduje, że będą one wymagać skomplikowanej migracji łącznie z przepisaniem / przekompilowaniem apliakcji.

Taka migracja jest więc pracochłonna, kosztowna i obarczona dużym ryzykiem. Może również wiązać się koniecznością przeszkolenia użytkowników lub zmianę składu zespołu odpowiedzialnego za administrację systemów.

W przypadku migracji na Debian Ubuntu i OpenSUSE organizacja musi również zapewnić długoterminowe wsparcie i aktualizacje bezpieczeństwa dla swojego systemu operacyjnego. Natomiast Suse Linux Enterprise Server (SLES) jest systemem operacyjnym klasy enterprise z komercyjnym wsparciem producenta.

Ostatecznie, wybór dystrybucji Linuxa do migracji zależy od indywidualnych wymagań i preferencji organizacji, a także od oceny i przetestowania zgodności aplikacji i narzędzi z nowym systemem operacyjnym.

8. Migracja do chmury

Korzystanie z rozwiązań chmurowych, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure lub Google Cloud Platform, może być dobrym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą uniknąć kosztów i wysiłku związanego z zarządzaniem infrastrukturą IT. Dostawcy chmur publicznych zazwyczaj udostępniają gotowe obrazy wspomnianych wcześniej systemów operacyjnych, co powoduje, że łatwo jest uzyskać stabilną infrastrukturę z funkcjonującym systemem.

Co prawda, dostawca chmury odpowiada częściowo za utrzymanie infrastruktury, jednak większość wyzwań, z którymi trzeba się mierzyć przy migracjach do poszczególnych systemów operacyjnych, występuje również w przypadku chmury. Dodatkowo niezbędne są szkolenia personelu w obszarze konfiguracji i administrowania zasobami chmurowymi. Migracja do chmury może również wiązać się z innymi wyzwaniami, takimi jak dostępność i zabezpieczenie danych, zapewnienie zgodności z regulacjami i trudne do przewidzenia koszty.

Migracja z CentOS ze wsparciem Linux Polska

Jeśli korzystasz z CentOS migracja do nowego systemu operacyjnego jest nieunikniona, jeśli chcesz nadal otrzymywać aktualizacje, poprawki i nowe funkcje. System operacyjny jest jednym z kluczowych elementów infrastruktury IT, możesz potrzebować wsparcia i partnera, który pomoże Ci dokonać zmiany w bezpieczny i pewny sposób.

W czym możemy Ci pomóc:

  • Audyt infrastruktury IT — pomaga w zidentyfikowaniu komponentów systemu, które mogą wymagać aktualizacji lub zmiany, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność po wygaśnięciu wsparcia dla CentOS.
  • Analiza zgodności aplikacji — ocena i testowanie aplikacji, aby zidentyfikować, które z nich będą działać z nową dystrybucją systemu operacyjnego, a które mogą wymagać dostosowania.
  • Wsparcie w wyborze systemu operacyjnego klasy produkcyjnej i dostosowanie go do specyficznych potrzeb i wymagań.
  • Przygotowanie planu migracji ze wskazaniem ograniczeń i odpowiednich narzędzi ograniczających ryzyka, aby zapewnić bezproblemową migrację.
  • Przeprowadzenie migracji — realizacja planu migracji, obejmującego instalację i konfigurację nowego systemu operacyjnego, przepisanie skryptów, aktualizację oprogramowania, zmiany w konfiguracji i testowanie.
  • Dostarczanie długoterminowego wsparcia technicznego i merytorycznego w wyzwaniach związanych z systemem operacyjnym i rozwojem infrastruktury IT.
  • Przeszkolenie personelu — przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i zarządzania nowym systemem operacyjnym, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną pracę.
  • Monitorowanie i obserwacja (observability) — świadczenie usług monitorowania i nowego systemu operacyjnego, aby zapewnić ciągłą ochronę przed zagrożeniami i zapewnić jego sprawne działanie.

Jeżeli używasz CentOS  i obawiasz się, że CentOS Stream nie spełni Twoich wymagań, skontaktuj się z nami

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami