PostgreSQL bazą danych roku 2020 według DB-Engines po raz kolejny

PostgreSQL / EDB

PostgreSQL bazą danych roku 2020 według DB-Engines po raz kolejny

12/01/2021
Podziel się

PostgreSQL zyskał największą popularność spośród 360 systemów DBMS ocenianych w rankingu DB-Engines otrzymując tytuł Database Management System of the Year 2020. Co więcej, PostgreSQL jest jedyną bazą danych, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie już po raz trzeci (poprzednio w latach 2017 i 2018) i notuje nieustający wzrost popularności od początku historii rankingu tj. od roku 2013.

Ranking DB-Engines wskazuje ukazuje systematyczny spadek popularności dotychczas wiodących systemów DBMS m.in. MySQL, SQLServer, Oracle i IBM DB2. Jednak w przeciwieństwie do swych rywali PostgreSQL stale się rozwija i rośnie szybciej niż rynek. Potwierdzają to wyniki rankingu DB-Engines: w roku 2013 PostgreSQL uzyskał 167 punktów, a w 2020 aż 552. Dystans pomiędzy PostgreSQL, a najbardziej popularnymi systemami (Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server) zmniejsza się z każdym rokiem.

źródło: DB-Engines Ranking https://db-engines.com/en/ranking , Copyright © 2021 solid IT gmbh.
źródło: DB-Engines Ranking https://db-engines.com/en/ranking , Copyright © 2021 solid IT gmbh.

9 powodów, dla których PostgreSQL zdobył taką popularność.

 1. PostgreSQL jest znany i bardzo wysoko ceniony za stabilność i szeroki zestaw funkcji.
 2. PostgreSQL to baza nie tylko relacyjna, uwzględnia wiele rozwiązań post-relacyjnych np. typy danych: JSON, XML, wieloelementowe tablice (arrays), typy wierszy (row types), pełnotekstowe, szeregi czasowe, rekurencyjne zapytania grafowe, dane przestrzenne (GIS); wraz z funkcjami operującymi na tych nowych typach danych i – co więcej – z możliwością tworzenia zapytań mieszanych tj. obejmujących dane relacyjne i post-relacyjne.
 3. PostgreSQL używa standardowego SQL bez specyficznych dodatków utrudniających przeniesienie kodu lub przestawienie się programisty z innej bazy danych (ograniczenie vendor lock-in).
 4. W ciągu ostatnich lat kolejne wydania PostgreSQL skupiały się na wzmocnieniu back-endu, silnika bazy danych, dzięki czemu uzyskano istotny wzrost wydajności i skuteczności.
 5. Nowe cechy funkcjonalne i użytkowe są idealne dla wdrożenia środowiska DevOps.
 6. Migracja do PostgreSQL jest łatwa, a dzięki temu atrakcyjna dla wielu użytkowników Oracle, zmagających się z polityką cenową i licencyjną tej firmy.
 7. PostgreSQL to technologia bazowa dla wielu innych systemów bazodanowych oferujących dodatkowe wsparcie lub specyficzne funkcje dodatkowe, takich jak np. EDB Postgres, Greenplum, TimescaleDB, Citus i co najmniej 19 innych.
 8. PostgreSQL ma najbardziej wolnościową i o ile można to wiarygodnie ustalić najkrótszą licencję spośród wszelkich licencji open source, co skutkuje także szeroką popularnością wśród społeczności deweloperów i co za tym idzie także szeroką gamą sponsorów.
 9. PostgreSQL ma jedną z najszerszych ofert wsparcia komercyjnego wymaganego przez przedsiębiorstwa dla rozwiązań produkcyjnych w tym najpopularniejsze w Europie EDB i 2ndQuadrant. Rozwiązania EDB posiadają wszystkie zalety bazy danych PostgreSQL, wzbogacając ją o zaawansowane narzędzia do migracji, integracji i zarządzania, a także funkcjonalności klasy enterprise oraz support 24/7.

Jak oceniano systemy bazodanowe w tym rankingu?

Podstawą była aktualna popularność mierzona:

 • ilością rezultatów w wyszukiwarkach internetowych (Google i Bing),
 • ogólnym zainteresowaniem systemem mierzone w Google Trends,
 • częstością występowania w dyskusjach technicznych (Stack Overflow i DBA Stack Exchange),
 • liczbą ofert pracy, w których dany system był wymieniany (Indeed i Simply Hired),
 • liczbą profili w sieciach profesjonalnych, gdzie system był wzmiankowany (LinkedIn),
 • liczbą wzmianek w sieciach społecznościowych (Twitter).

Jonathan Katz, PostgreSQL Core Team Member:

„PostgreSQL owes its success to the collaborative, global community of open source developers who are solving the modern challenges of data management. We thank DB-Engines for their continued recognition of PostgreSQL, and we will continue to enhance our developer friendly, open source database system known for its reliability and robustness.” (źródło: DB-Engine)

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Skontaktuj się z nami