Linux Polska rozwija portfolio usług w dziedzinie observability i monitoringu IT

Linux Polska rozwija portfolio usług w dziedzinie observability i monitoringu IT

12/04/2023
Podziel się

W obecnych czasach, kiedy systemy informatyczne stają się coraz bardziej złożone, monitorowanie oraz obserwacja to kluczowe funkcje IT, które są niezbędne dla utrzymania ich w stanie gotowości do pracy. Dlatego rozwijamy nasze usługi oraz poszerzamy kompetencje w zakresie monitorowania i obserwacji (observability) systemów IT.

Pomagamy naszym klientom uzyskać analityczny wgląd w funkcjonowanie ich złożonych ekosystemów cyfrowych, obejmujących infrastrukturę sprzętową i programową, warstwy sieciowe, usługi IT, aplikacje i procesy biznesowe. Dzięki temu zyskują cenną świadomość operacyjną jak działają systemy, co może ulec kolejnej awarii i jak zapobiegać problemom, zanim będą miały szansę wpłynąć na wydajność lub dostępność. W efekcie przekłada się na lepsze zabezpieczenie ciągłości działania i zwiększenie dostępności świadczonych usług.

Warto podkreślić, że observability nie jest zamiennikiem monitorowania — obie koncepcje są komplementarne i wzajemnie się uzupełniają. Dlatego też, aby osiągnąć optymalną wydajność i stabilność systemów, warto stosować zarówno monitorowanie, jak i observability. Kluczowe jest właściwe zrozumienie i połączenie tych dwóch podejść oraz dobór i wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Obie metody są stosowane w celu poprawy wydajności i funkcjonowania systemów. Monitoring zapewnia podstawowe informacje o stanie systemu, natomiast observability dostarcza dodatkowych informacji i narzędzi do bardziej zaawansowanej analizy, zrozumienia przyczyn problemów (tj. dlaczego urządzenia, systemy lub aplikacje zachowują się w określony sposób) oraz ich zapobiegania w przyszłości. Obserwowalność odgrywa również rolę w monitorowaniu doświadczeń użytkowników końcowych — świadomość istnienia problemu może wyjaśnić, dlaczego podróże klientów kończą się w określonym punkcie.

W czym możemy Ci pomóc? Nasze usługi  w obszarze observability i monitoringu IT to m.in.:

 • Doradztwo w zakresie tworzenia strategii o11y — pomożemy Ci opracować strategię, która pozwoli uzyskać kompleksowe dane telemetryczne i analityczne, które będą źródłem unikalnej wiedzy o procesach zachodzących w organizacji.
 • Konsulting w zakresie wyboru rozwiązania o11y lub monitoringu IT dopasowanego do potrzeb biznesowych i jego wdrożenie w wybranym środowisku — pomożemy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej organizacji oraz zapewnimy wsparcie podczas jego wdrożenia i konfiguracji.
 • Audyt rozwiązania o11y i monitoringu IT — przeprowadzimy audyt Twojego obecnego rozwiązania w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów do poprawy oraz zaproponujemy rekomendacje, które pozwolą Ci lepiej wykorzystać swoje narzędzia.
 • Modernizacja i rozwój narzędzi o11y i monitoringu IT — pomożemy w ulepszaniu i rozwijaniu Twoich narzędzi monitoringu i observability, aby zapewnić Ci najlepsze dane i analitykę.
 • Wdrożenie centralnego repozytorium dzienników i danych telemetrycznych — pomożemy w implementacji centralnego repozytorium, które pozwoli na łatwe zbieranie i analizowanie danych telemetrycznych oraz logów z różnych źródeł, umożliwiając np. szybkie wykrycie problemów, analizę trendów, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji opartych na danych.
 • Wdrożenie obiegu informacji — raportowanie i alertowanie — zaprojektujemy i wdrożymy system raportowania i alertowania, który pozwoli Ci na szybkie reagowanie na problemy i przestój w Twoich systemach.
 • Rozwój kompetencji w obszarze o11y i monitoringu IT — oferujemy szkolenia i doradztwo, które pozwolą Twojemu zespołowi na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie monitorowania i observability, aby lepiej zarządzać Twoimi złożonymi systemami IT.

Dowiedz się więcej o usługach observability i monitoring IT

Observability usprawnia funkcjonowanie organizacji w wielu obszarach:

 • Obserwacja i przejrzystość — uzyskanie pełnej widoczności kluczowych dla biznesu elementów cyfrowego ekosystemu np.: usług i powiązanych z nimi aplikacji, mikroserwisów, elementów infrastruktury systemowej i sprzętowej.
 • Działanie systemów, usług i aplikacji — utrzymanie wysokiej jakości działania systemów informatycznych i szybka reakcja na pojawiające się problemy, co przekłada się na zwiększenie jakości i niezawodności dostarczanych usług i aplikacji.
 • Zarządzanie obsługą awarii — reagowanie na awarie i sygnały nadchodzących awarii w czasie rzeczywistym, zapobieganie nadchodzącym incydentom i awariom.
 • Pomiar i dzielenie się danymi — zbieranie danych historycznych, poszukiwanie korelacji i trendów, udostępnianie danych wewnątrz organizacji.
 • Analiza i planowanie — analizowanie przyczyn i miejsca powstawania incydentów, ocena stabilności i wydajności systemu, identyfikacja błędów i wskazywanie komponentów ekosystemu cyfrowego wymagających poprawy.
 • Doskonalenie i rozwój — wykorzystanie danych z obserwacji w celu:
  • podejmowania lepszych decyzji biznesowych i mitygacji ryzyka,
  • poprawy jakości kodu wytwarzanego oprogramowania,
  • usprawnienia prac administracyjnych,
  • szybszej obsługi incydentów i minimalizowania skutków awarii (poprawa parametrów MTTI — mean time to identify, MTTR — mean time to repair)

Dowiedz się więcej o usługach observability i monitoring IT

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *