Badanie Polski Rynek Open Source 2018 - Linux Polska

Badanie Polski Rynek Open Source 2018

10/07/2018
Podziel się

Z Open Source korzysta większość polskich firm 9 na 10 przedstawicieli polskiego sektora technologii korzysta z rozwiązań Open Source. Przeważa system operacyjny, ale firmy korzystają też m.in. z otwartych baz danych – wynika z przeprowadzonego przez nas badania Polski Rynek Open Source 2018. Według respondentów największymi zaletami otwartych technologii są elastyczność, efektywność kosztowa i vendor lock-in.

Badanie Polski Rynek Open Source 2018 to pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju, mająca na celu ocenę wykorzystania narzędzi i oprogramowania Open Source na polskim rynku. Ankietę przeprowadziliśmy podczas tegorocznej konferencji Open Source Day 2018 m.in. wśród specjalistów, inżynierów, menedżerów i osób zarządzających projektami IT, reprezentujących branżę teleinformatyczną, finansową, FMCG czy sektor publiczny.

Otwarte systemy operacyjne wykorzystuje ponad ¼ polskich firm

Z naszych badań wynika, że otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane przez rodzime firmy w obszarze systemów operacyjnych – wskazało je ponad 25 proc. badanych. Na drugim miejscu respondenci wymienili otwarte bazy danych (19,4 proc).

Tomasz Dziedzic

Komentuje Tomasz Dziedzic

Chief Technology Officer, Linux Polska
Wyniki tegorocznego badania pokazują, że ponad 1/4 organizacji korzysta z otwartych systemów operacyjnych, ale to niejedyne zastosowanie technologii Open Source w biznesie. Analizując odpowiedzi respondentów, należy stwierdzić, że rozwiązania otwarto źródłowe są coraz częściej wykorzystywane jako komponenty służące do rozwoju istniejącego już oprogramowania i tworzenia autorskich rozwiązań IT. Nad otwartym oprogramowaniem pracuje wielomilionowa społeczność inżynierów i programistów na całym świecie, która dba o ulepszanie danego kodu, pracując nad wyłapywaniem ewentualnych błędów czy rozbudową funkcjonalności. Dlatego proces wdrażania nowego programu czy aplikacji z wykorzystaniem opensourcowych narzędzi, zazwyczaj odbywa się szybciej i sprawniej.
Zastosowanie Open Source w biznesie

Przeszło co szósty ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze automatyzacji (14,9 proc. badanych), czyli rozwiązań, które np. pomagają w utrzymaniu kontroli nad wdrożeniami w środowiskach centrów danych oraz tzw. kontenerów (14,6 proc. respondentów), które upraszczają proces budowania i wdrażania nowego kodu. Innym przykładem mogą być rozwiązania chmurowe (ponad 12 proc.), które cały czas zyskują na znaczeniu, co jest spowodowane, m.in. zmianami zachodzącymi w sposobie organizacji pracy i potrzebie dostępu do danych w dowolnym miejscu i czasie.

Zalety rozwiązań Open Source

Wśród największych zalet rozwiązań otwartych znalazła się elastyczność, czyli możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb organizacji. Prawie tyle samo głosów zyskała inna cecha technologii Open Source – brak uzależnienia się od pojedynczego dostawcy (vendor lock-in). Obydwie zalety zostały wymienione przez blisko 52 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach uplasowały się: efektywność kosztowa (blisko 21 proc.), a także wysoka jakość i bezpieczeństwo tych rozwiązań (w obu przypadkach – przeszło 13 proc.).

Największe zalety Open Source
Dariusz Świąder

Zauważa Dariusz Świąder

Prezes Zarządu, Linux Polska
Respondenci zapytani o największe zalety w korzystaniu z rozwiązań otwartych, na pierwszym miejscu wskazali na ich elastyczność, co nie jest zaskakujące. Szeroka dostępność, kompatybilność z innymi systemami, także tymi zamkniętymi, stanowią największe wyróżniki narzędzi bazujących na Open Source. Sprawiają również, że firmy, które z nich korzystają, unikają uzależnienia się od jednego dostawcy oprogramowania, a to z kolei tłumaczy, dlaczego ta zaleta technologii otwarto źródłowych przez osoby biorące udział w badaniu została wymieniona na drugim miejscu. Ankietowani zwrócili również uwagę na optymalizację kosztów, którą zapewniają rozwiązania Open Source. Wiele z nich udostępnianych jest bezpłatnie, ale efektywność kosztowa, o której możemy mówić w przypadku stosowania otwartego oprogramowania, nie bierze się wyłącznie z jego niższej ceny, ale z faktu wspomnianej elastyczności.

Wsparcie dla RHEL 7.5Budowanie świadomości na temat Open Source nadal potrzebne

Chociaż 99 proc. badanych przyznało, że reprezentowana przez nich firma korzysta na co dzień z rozwiązań Open Source, to jednak ankietowani zwrócili uwagę na potrzebę większej edukacji w zakresie stosowania tej technologii. W rezultacie przyczyniłoby się to, do dalszego upowszechniania się rozwiązań otwartych w polskich firmach. Aż 6 na 10 badanych uważa, że można byłoby to osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości na temat Open Source wśród osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach lub poprzez budowanie świadomości na temat uwarunkowań prawnych związanych z korzystaniem z narzędzi tego rodzaju (prawie 36 proc. ankietowanych).

Czynniki, które porzyczyniłyby się do rozpowszechnienia rozwiązań Open Source w firmach
Dariusz Świąder

Dodaje Dariusz Świąder

Prezes Zarządu, Linux Polska
Z każdym rokiem obserwujemy, jak technologia Open Source, która obecnie jest kluczowym kierunkiem rozwoju informatyki i motorem napędowym innowacji w wielu gałęziach gospodarki, staje coraz popularniejsza w naszym kraju. Po rozwiązania otwarte sięga nie tylko biznes, ale również instytucje z sektora publicznego. Przykładem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która za skuteczną implementację rozwiązań bazujących na otwartym kodzie otrzymała wyróżnienie podczas tegorocznej konferencji Open Source Day

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Skontaktuj się z nami